Povijest Zavoda za eksperimentalnu fiziku

Kontinuirana predavanja iz fizike počela su na obnovljenom Sveučilištu školske godine 1875/76. dolaskom u Zagreb dr. Vinka Dvořáka (na slici lijevo), koji je te iste godine postao prvi sveučilišni profesor fizike u nas. On je osnovao Fizikalni kabinet u okviru Mudroslovnog fakulteta i njime upravljao sve do 1911. godine.

Fizikalni kabinet je najprije bio smješten u dvije dvorane prvog kata muzejske zgrade u Demetrovoj ulici. Kada je Sveučilištu predana zgrada na Wilsonovu trgu (danas Trg maršala Tita), u nju se preselio i Fizikalni kabinet, i to u tri dvorane i dvije sobe u zapadnom dijelu drugog kata, te još u jednu prostoriju u prizemlju koja je služila kao radionica.
 
U tim skučenim prostorijama i bez ikakva pomoćnog osoblja, Fizikalni kabinet se zalaganjem prof. Dvořáka brzo razvio. Knjižnica je ubrzo bila opskrbljena velikim brojem knjiga i časopisa, a zbirka uređaja svim što je bilo potrebno za izvođenje demonstracijskih pokusa i za praktikume. To je istovremeno bio i početak stvaranja Zbirke zavoda.
 
Unatoč veoma skromnim materijalnim sredstvima, i činjenici da je bio jedini čovjek u Fizikalnom kabinetu, prof. Vinko Dvořák je razvio i znatnu znanstvenu djelatnost. Naročito uspješne rezultate postigao je na području akustike i mehanike ("Dvořák-Rayleighova cirkulacija"), mehaničkog djelovanja zvuka na rezonatore, a zapaženi su i njegovi radovi iz povijesti fizike. Osobno je izradio mnoge znanstvene instrumente i uređaje; poznat je njegov uređaj za pokazivanje reakcijskog djelovanja zvuka na osnovi Dvořák-Rayleighovog efekta kao i električni instrumenti za koje je na izložbi 1896. godine u Budimpešti dobio "Veliku kolajnu".