Znanstvena djelatnost

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Broj posjeta:
1531

Znanstvena djelatnost Zavoda za teorijsku fiziku

Znanstvena djelatnost Zavoda za teorijsku fiziku obuhvaća sljedeće discipline teorijske fizike:

 • opis svojstava svjetlosti u fotoničkim strukturama, solitona i plazmona, te pratećeg razvoja novih materijala;
 • ultrahladne atomske plinove s naglaskom na višečestične efekte izvan ravnoteže i analogije s optičkim sustavima;
 • razvoj mikroskopskih modela za opis svojstava osnovnog i pobuđenih stanja egzotičnih atomskih jezgara daleko od doline beta-stabilnosti;
 • primjena mikroskopskih modela pri opisu procesa sinteze kemijskih elemenata tijekom evolucije zvijezda;
 • istraživanja osnovnih repeticija i repeticija viših redova u nekodirajućem dijelu DNK molekule;
 • razvoj modela samoorganizacije citoskeleta u biofizici stanice;                                

                                                                                

 Hrvoje Buljan
 

Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan

 • nelinearna optika: nelinearni fenomeni u valovima, solitoni, modulacijska nestabilnost
 • ultra-hladni atomski plinovi: neravnotežna dinamika jedno-dimenzionalnih Bose plinova
 • plazmoni u grafenu

KONTAKT

HOME PAGE

 

PUBLIKACIJE:

 

 Nils Paar
 

Prof. dr. sc. Nils Paar

 • egzotični modovi pobuđenja na granicama nuklearne stabilnosti 
 • astrofizički značajni procesi slabog međudjelovanja i nukleosinteza 
 • neutrinska svojstva i reakcije inducirane neutrinima 
 • strukturna svojstva neutronskih zvijezda i procesi u evoluciji supernove 

KONTAKT

HOME PAGE

 

PUBLIKACIJE:

 

 Vladimir Paar
 

Prof. dr. sc. Vladimir Paar (professor emeritus)

 • matematička fizika i bioinformatika 
 • korelacija u ljudskom genomu i genomima ostalih primata 
 • utjecaj repetitivnih elemenata na regulaciju gena 

KONTAKT

 

 

PUBLIKACIJE:

 

 Dario Vretenar
 

Prof. dr. sc. Dario Vretenar

 • teorija nuklearnog energijskog funkcionala gustoće 
 • fazni prijelazi oblika i fenomeni kritične točke u jezgrama 
 • novi modovi pobuđenja u atomskim jezgrama daleko od stabilnosti 
 • nuklearno slabo međudjelovanje i astrofizičke primjene 

KONTAKT

 

PUBLIKACIJE:

 slika
 

Izv. prof. dr. sc. Tamara Nikšić

 • nuklearni energijski funkcionali gustoće 
 • kolektivni modeli nuklearne strukture
 • klasteri u lakim jezgrama
 • računalna nuklearna fizika 

KONTAKT

 

PUBLIKACIJE:

 

 

 Nenad Pavin
 

Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

 • mikrotubule i molekularni motori u mitozi
 • kolektivna dinamika molekularnih motora 
 • pozicioniranje centara mikrotubula  

KONTAKT

HOME PAGE

 

PUBLIKACIJE:

 

 Matko Glunčić
 

Doc. dr. sc. Matko Glunčić

 • matematička fizika i bioinformatika
 • korelacija u ljudskom genomu i genomima ostalih primata
 • utjecaj repetitivnih elemenata na regulaciju gena
 • biološka i statistička fizika
 • modeliranje dinamike molekularnih motora i mikrotubula

KONTAKT

 

PUBLIKACIJE:

 

 Marinko Jablan
 

doc. dr. sc. Marinko Jablan

 • mehanička, električna i optička svojstva grafena i ostalih dvodimenzionalnih materijala 
 • nano-fotonika, plazmonika i opto-mehanika 
 • transfer topline i konverzija topline u elektricitet putem fotona
 • nelinearna kvantna optika 

KONTAKT

HOME PAGE

 

PUBLIKACIJE:

 

 Tomislav Marketin
 

Doc. dr. sc. Tomislav Marketin

 • egzotični modovi pobuđenja u jezgrama bogatim neutronima 
 • beta raspad i beta-usporena emisija neutrona 
 • procesi slabog međudjelovanja od značaja za nukleosintezu težih elemenata 

KONTAKT

HOME PAGE

 

PUBLIKACIJE:

 

 Dario Jukić
 

Dr. sc. Dario Jukić

 • niskodimenzionalni neravnotežni modeli u ultra-hladnim atomskim plinovima
 • međudjelovanje svjetlosti i atoma: svjetlost u Rydberg-EIT mediju
 • nelinearni fenomeni i sustavi u fotonici 

KONTAKT

HOME PAGE

 

PUBLIKACIJE:

 

 Vaia Prassa
 

Dr. sc. Vaia Prassa

 • razvoj sljedeće generacije nuklearnih energijskih funkcionala gustoće 
 • opis superteških atomskih jezgri 

KONTAKT

 

PUBLIKACIJE:

 

 Ines Vlahović
 

Dr. sc. Ines Vlahović

 • repeticije višeg reda u ljudskom genomu i genomu primata 

KONTAKT

 

PUBLIKACIJE:

 Jie Zhao
 

Dr. sc. Jie Zhao

 • opis procesa fisije u okviru nuklearnih energijskih funkcionala gustoće 

KONTAKT

 

PUBLIKACIJE:

 

 

 Tena Dubcek
 

mag. phys. Tena Dubcek

 • pseudomagnetske sile i polja za hladne atome i fotone

KONTAKT

 

PUBLIKACIJE:

 
 Maja Zoric
 

mag. phys. Maja Novak

 • formiranje diobenog vretena u kvascu
 • ravnoteža sila u diobenom vretenu kod sisavaca

KONTAKT

 

PUBLIKACIJE:

 
 Marcel Prelogović
 

mag. phys. Marcel Prelogović

 • uloga unakrsnog vezanja proteina na grupiranje mikrotubula

KONTAKT

 

PUBLIKACIJE:

 
 Neven Santic
 

mag. phys. Neven Šantić

 • pseudomagnetska polja za hladne atome 
 • međudjelovanje femtosekundnih pulseva s hladnim atomima 

KONTAKT

 

PUBLIKACIJE:

 

 Deni Vale
 

mag. phys. Deni Vale

 • neutrinska svojstva i neutrino-jezgra međudjelovanje
 • kolektivna pobuđenja u atomskoj jezgri

 

 

KONTAKT

 

PUBLIKACIJE: