Ured za projekte

Broj posjeta:
1796

O NAMA

Email: projekti@phy.hr
 
Marina Čleković, prof.
Email: clekovic@phy.hr
Telefon: +385 1 460 5673 
Telefon kućni: 5673
Soba: 002
 
Katarina Šolčić, mag. soc.
Email: ksolcic@phy.hr
Telefon: +385 1 460 5679 
Telefon kućni: 5679
Soba: 002

 

Obrasci i drugi dokumenti dostupni su na intranetu


Otvoreni natječaji

Obavijesti

Hrvatska zaklada za znanost je najavila otvaranje novih natječaja u razdoblju od kraja listopada do kraja studenog 2019. godine.

Natječaji se odnose na:

  • ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI I USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
  • PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI 2019.
  • BILATERALNI SLOVENSKO-HRVATSKI NATJEČAJ
  • JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE HRZZ PANELA ZA VREDNOVANJE

Link: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2615

Autor: Marina Čleković

Ph. D. school  "Superfluidity and transport for multimessenger physics of compact stars" which will take place in Karpacz, Poland, February 23- 29, 2020. The school is supported by the PHAROS COST action.  The link to the school web page is here: https://indico.cern.ch/event/823088/ Understanding the multimessenger physics of neutron stars requires a good knowledge not only the equation of state of their interiors but in addition an array of quantities and phenomena associated with the transport in their interiors and effects of superfluidity.

These include:  1. The oscillation spectrum of neutron stars, their damping, and emission of gravitational waves, that can be potentially observed in the near future.

2. The phenomena of glitches and their relaxations and other dynamical transient phenomena in rotational behavior of pulsars and accreting neutron stars.

3. Long-term cooling of neutron stars, the short-term thermal evolution in accreting systems, and the post-merger phase of neutron star coalescence.

4. Magnetic field evolution of isolated neutron stars and neutron star binaries, the dissipative MHD description of short-time-scale phenomena such as neutron star mergers. These and related topics will be addressed from the perspective of understanding of transport and superfluidity in various contexts related to neutron stars. 

Autor: Marina Čleković

Projekti u tijeku

Godina početka Naslov Voditelj Izvor financiranja Trajanje (mjeseci)
2017 Sintetička magnetska polja uz međudjelovanja i anyoni Hrvoje Buljan HRZZ 48
2017 The Janus-face of the localized carrier in cuprates: Generating the pseudogap and high temperature superconductivity (TheONE) Neven Barišić HORIZON 2020 (ERC-COG) 60
2017 Kolektivni efekti, tunelirajući i topološki transport u novim nanospojevima Danko Radić HRZZ 48
2017 Precizni izračuni fizikalnih veličina u supersimetričnim modelima fizike čestica Amon Ilakovac HRZZ 48
2017 Znanstveni centar izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri Hrvoje Buljan i Pavle Pandžić MZO I EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ 60
2017 Applications of Fast Pulse Digitizers in Positron Emission Particle Tracking Systems  Damir Bosnar International Atomic Energy Agency 48
2018 Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: Microscopic theory of nuclear fission  Dario Vretenar MZO 24
2018 Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: New quantum phenomena in type-II
Weyl semimetals
Mario Novak MZO 24
2018 Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: Insight into thermosalient phenomenon of
molecular crystals – one step closer to
revealing the jumping mystery using the
high-temperature AFM and hightemperature
FTIR
Željko Skoko MZO 24
2018 Bilateralna suradnja Hrvatske i Austrije: Istraživanje termoodskočnih kristala pod djelovanjem tlaka Željko Skoko MZO 24
2018 CeNIKS - Centar za Napredna Istraživanja Kompleksnih Sustava Mihael Srđan Grbić Europski fond za regionalni razvoj 18
2018 Kvantificiranje neodređenosti u okviru nuklearnih energijskih funkcionala gustoće Tamara Nikšić HRZZ 48
2018 Temeljna eketronska svojstva novih kvantnih materijala: bezmaseni i korelirani fermioni Ivan Kokanović HRZZ 48
2018 Demistificiranje dvočestičnih korelacija u pp sudarima s nadograđenom komoreom vremenske projekcije Mirko Planinić HRZZ 48
2018 Mikroskopska istraživanja induciranih faza u jako koleliranim elektronskim sustavima Miroslav Požek HRZZ 48
2018 Elektroni, kaoni i neutroni u preciznim mjerenjima svojstava hadrona i jezgara Damir Bosnar HRZZ 48
2018 Utjecaj uključivanja istraživačkih učeničkih pokusa u srednjoškolsku nastavu fizike na razvoj znanstvenog zaključivanja i konceptualnog razumijevanja Maja Planinić HRZZ 48
2018 Sulfasoli: nova generacija kompleksnih funkcionalnih materijala Denis Sunko HRZZ 48
2019 Educated search for high-temperature superconductivity in novel electronic materials Neven Barišić HRZZ Hrvatsko - švicarski program suradnje 24
2019 Razvoj studija fizike uz primjenu HKO Mirko Planinić MZO 36
2019 Exotic Nuclear Structure and Dynamics Kosuke Nomura HRZZ TT 60
2019 Ispitivanje hipertermijskog i MRI dijagnostičkog potencijala magnetskih nanočestica na bazi oksida željeza Miroslav Požek MZO - Hrvatsko - srpski bilateralni projekti 24
2019 Alati primijenjene matematičke analize u modeliranju biofizičkih fenomena Davor Horvatić MZO - Hrvatsko - srpski bilateralni projekti 24