Ured za projekte

Broj posjeta:
1061

O NAMA

Email: projekti@phy.hr
 
Marina Čleković, prof.
Email: clekovic@phy.hr
Telefon: +385 1 460 5673 
Telefon kućni: 5673
Soba: 002
 
Katarina Šolčić, mag. soc.
Email: ksolcic@phy.hr
Telefon: +385 1 460 5679 
Telefon kućni: 5679
Soba: 002

 

Obrasci i drugi dokumenti dostupni su na intranetu


Otvoreni natječaji

Ministarstvo znanosti i obrazovanja –...

MZO je poslalo poziv na iskaz interesa za sudjelovanjem u izložbenom dijelu konferencije „Učitelji budućnosti“ (Teachers and Trainers for the Future) koja će se održati u Šibeniku 24.-25. ožujka 2020. godine u sklopu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije. Ako imate ideju, projekt, proizvod ili primjer dobre prakse koji se mogu uklopiti u tematski okvir europskih učitelja budućnosti javite se s krakim opisom prijedloga na engeskom jeziku, na adresu elektroničke pošte: hrpres2020.obrazovanje@mzo.hr

Autor: Marina Čleković
The COST Action CA16214 "PHAROS:...

The COST Action CA16214 "PHAROS: The multi-messenger physics and astrophysics of neutron stars" is opening a new call for applications for Short Term Scientific Missions (STSMs) for the period of 01/10/2019 - 30/04/2020 . 

Short Term Scientific Mission grants might support:

- Visits of scientists (students and staff) from any PHAROS full member country to any other PHAROS full member country, as well as to Near Neighbour and International affiliated institutions.

- Duration lengths from a minimum of 5 days.

- Support can be given for up to 160 euros per day, and a maximum of 3500 (with maximum travel cost of 300 euros)

 

Useful documents:

- Detailed info on the PHAROS scientific topics can be found in the MoU:

http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16214

- Detailed financial rules can be found in the COST Vademecum: www.cost.eu/VADEMECUM

- A list of countries and institutions currently participating in PHAROS can be found

here: https://www.cost.eu/actions/CA16214/#tabs|Name:parties

 

How to apply:

1) register to e-cost (if you do not have an account yet):

https://e-services.cost.eu/user/login

2) fill in the following link: https://e-services.cost.eu/stsm

3) after completion please send a notification email to pharos_stsm@ice.csic.es with the submitted documents.

Autor: Marina Čleković
Natječaj za prijavu projekta u sklopu...

This call was developed in accordance with the Council Regulation establishing the Euratom Research and Training Programme 2019-2020. Call topics are organised in six sections:

A. Nuclear safety

B. Decommissioning and environmental remediation

C. Radioactive waste management

D. Education and training

E. Radiation protection and medical applications

F. Research infrastructure

Deadline:   25 September 2019 17:00:00 Brussels time

Link: https://ec.europa.eu/

Autor: Marina Čleković

Predmet Javnoga poziva

Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima strateških znanstvenih i znanstvenostručnih skupova od iznimnog interesa za Republiku Hrvatsku održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupom od iznimnog interesa za Republiku Hrvatsku, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u području znanosti i istraživanja,  donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti ili struke.

 

Više na linku: https://mzo.hr/hr/javni-poziv-za-financijsku-potporu-strateskim-znanstvenim-znanstvenostrucnim-skupovima-od-iznimnog

Autor: Marina Čleković

ERC Advanced Grant otvoren je 21.05.2019., a deadline je 29.08.2019., 17:00 (Brussels time). Detaljne informacije možete naći na linku:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/

Autor: Marina Čleković

Konferencija je namijenjena prvenstveno  mladim znanstvenicima s ciljem omogućavanja PhD studentima i ranim postdoktorandima predstavljanje svojih istraživanja u obliku usmenih predavanja ili postera. Također se ohrabruju prijave studenata diplomskih studija kojima su  širom otvorena vrata kako za sudjelovanje tako i za izlaganje. Jedan od ciljeva workshopa je i uspostavljanje veze mediju generacijski bliskim znanstvenicima koje onda cesto traju cijeli život. Napokon želja  je da se ovakvim susretima unapređuje znanstveno-istraživački rad mladih znanstvenika te da ih se motivira za otvorenost prema raznim temama unutar fizike kondenzirane materije (čvrstog i mekog stanja). Konferencija je rezultat suradnje nekoliko sveučilišta i instituta  iz Beča, Budimpešte, Ljubljane, Splita i Zagreba te je dio pokušaja osnaživanja znanstvenih aktivnosti unutar srednje Europe. Više info na http://magnetooptics.phy.bme.hu/split/

Autor: Marina Čleković
Marie Sklodowska-Curie akcije

Otvoren je poziv na natječaj za individualne stipendije za 2019. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija. Natječaj je otvoren do 11. rujna 2019. godine

Više informacija i relevantni dokumenti dostupni su na http://www.obzor2020.hr/excellent_competitions/detail/3/30

Autor: Marina Čleković

Obavijesti

U okviru MSCA NCP Net4Mobility+ projekta objavljen je IF Handbook 2019, dokument koji sadrži savjete za pisanje projektnog prijedloga na način da je svaki kriterij projektnog prijedloga dodatno objašnjen i uključuje najčešće komentare evaluatora.

Link: http://www.obzor2020.hr/obzor2020-novosti-pregled/msca-if-handbook-2019

Autor: Marina Čleković

Ph. D. school  "Superfluidity and transport for multimessenger physics of compact stars" which will take place in Karpacz, Poland, February 23- 29, 2020. The school is supported by the PHAROS COST action.  The link to the school web page is here: https://indico.cern.ch/event/823088/ Understanding the multimessenger physics of neutron stars requires a good knowledge not only the equation of state of their interiors but in addition an array of quantities and phenomena associated with the transport in their interiors and effects of superfluidity.

These include:  1. The oscillation spectrum of neutron stars, their damping, and emission of gravitational waves, that can be potentially observed in the near future.

2. The phenomena of glitches and their relaxations and other dynamical transient phenomena in rotational behavior of pulsars and accreting neutron stars.

3. Long-term cooling of neutron stars, the short-term thermal evolution in accreting systems, and the post-merger phase of neutron star coalescence.

4. Magnetic field evolution of isolated neutron stars and neutron star binaries, the dissipative MHD description of short-time-scale phenomena such as neutron star mergers. These and related topics will be addressed from the perspective of understanding of transport and superfluidity in various contexts related to neutron stars. 

Autor: Marina Čleković

Projekti u tijeku

Godina početka Naslov Voditelj Izvor financiranja Trajanje (mjeseci)
2015 Sturktura i dinamika egzotičnih femto-sustava Nils Paar HRZZ 48
2017 Sintetička magnetska polja uz međudjelovanja i anyoni Hrvoje Buljan HRZZ 48
2017 The Janus-face of the localized carrier in cuprates: Generating the pseudogap and high temperature superconductivity (TheONE) Neven Barišić HORIZON 2020 (ERC-COG) 60
2017 Kolektivni efekti, tunelirajući i topološki transport u novim nanospojevima Danko Radić HRZZ 48
2017 Precizni izračuni fizikalnih veličina u supersimetričnim modelima fizike čestica Amon Ilakovac HRZZ 48
2017 Znanstveni centar izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri Hrvoje Buljan i Pavle Pandžić MZO I EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ 60
2017 Applications of Fast Pulse Digitizers in Positron Emission Particle Tracking Systems  Damir Bosnar International Atomic Energy Agency 48
2018 Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: Microscopic theory of nuclear fission  Dario Vretenar MZO 24
2018 Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: New quantum phenomena in type-II
Weyl semimetals
Mario Novak MZO 24
2018 Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: Insight into thermosalient phenomenon of
molecular crystals – one step closer to
revealing the jumping mystery using the
high-temperature AFM and hightemperature
FTIR
Željko Skoko MZO 24
2018 Bilateralna suradnja Hrvatske i Austrije: Istraživanje termoodskočnih kristala pod djelovanjem tlaka Željko Skoko MZO 24
2018 CeNIKS - Centar za Napredna Istraživanja Kompleksnih Sustava Mihael Srđan Grbić Europski fond za regionalni razvoj 18
2018 Kvantificiranje neodređenosti u okviru nuklearnih energijskih funkcionala gustoće Tamara Nikšić HRZZ 48
2018 Temeljna eketronska svojstva novih kvantnih materijala: bezmaseni i korelirani fermioni Ivan Kokanović HRZZ 48
2018 Demistificiranje dvočestičnih korelacija u pp sudarima s nadograđenom komoreom vremenske projekcije Mirko Planinić HRZZ 48
2018 Mikroskopska istraživanja induciranih faza u jako koleliranim elektronskim sustavima Miroslav Požek HRZZ 48
2018 Elektroni, kaoni i neutroni u preciznim mjerenjima svojstava hadrona i jezgara Damir Bosnar HRZZ 48
2018 Utjecaj uključivanja istraživačkih učeničkih pokusa u srednjoškolsku nastavu fizike na razvoj znanstvenog zaključivanja i konceptualnog razumijevanja Maja Planinić HRZZ 48
2018 Sulfasoli: nova generacija kompleksnih funkcionalnih materijala Denis Sunko HRZZ 48
2019 Educated search for high-temperature superconductivity in novel electronic materials Neven Barišić HRZZ Hrvatsko - švicarski program suradnje 24
2019 Razvoj studija fizike uz primjenu HKO Mirko Planinić MZO 36
2019 Exotic Nuclear Structure and Dynamics Kosuke Nomura HRZZ TT 60
2019 Ispitivanje hipertermijskog i MRI dijagnostičkog potencijala magnetskih nanočestica na bazi oksida željeza Miroslav Požek MZO - Hrvatsko - srpski bilateralni projekti 24
2019 Alati primijenjene matematičke analize u modeliranju biofizičkih fenomena Davor Horvatić MZO - Hrvatsko - srpski bilateralni projekti 24