Korisne poveznice


O NAMA

 
Email: projekti@phy.hr
 
Maja Butorac, mag. oec.
Email: maja.butorac@phy.hr
Telefon: +385 1 460 5673
Telefon kućni: 5673
Soba: 002

 

Obrasci i drugi dokumenti dostupni su na intranetu


Prezentacije i dokumenti

Otvoreni natječaji

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 9 od 9
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Save the date! European Research and Innovation Days Objavljeno 18. 8. 2020. u 10:50  ( Katarina Šolčić ) Uređeno: 18. 8. 2020. u 11:08  (Katarina Šolčić)
[^] MSCA2020.HR videokonferencija Objavljeno 9. 6. 2020. u 12:06  ( Katarina Šolčić ) Uređeno: 9. 6. 2020. u 12:07  (Katarina Šolčić)
[^] Obavijest za voditelje HRZZ projekata o dinamici isplate sredstava Objavljeno 4. 5. 2020. u 09:45  ( Katarina Šolčić )
[^] Obavijest Hrvatske zaklade za znanost vezana uz COVID-19 Objavljeno 25. 3. 2020. u 09:15  ( Katarina Šolčić ) Uređeno: 25. 3. 2020. u 09:15  (Katarina Šolčić)
[^] Natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača Objavljeno 19. 11. 2019. u 13:20  ( Marina Čleković )
[^] Najava natječaja - HRZZ Objavljeno 10. 10. 2019. u 14:10  ( Marina Čleković )
[^] Net4Mobility+ IF Handbook 2019 te potpora pisanju IF projektnog prijedlga Objavljeno 23. 7. 2019. u 12:54  ( Marina Čleković ) Uređeno: 23. 7. 2019. u 13:06  (Marina Čleković)
[^] Formiranje tema i budžeta za Horizon Europe Objavljeno 10. 7. 2019. u 08:49  ( Marina Čleković ) Uređeno: 10. 7. 2019. u 08:50  (Marina Čleković)
[^] Ph. D. school  "Superfluidity and transport for multimessenger physics of compact stars" Objavljeno 26. 6. 2019. u 09:24  ( Marina Čleković )

Projekti u tijeku

Godina početka Naslov Voditelj Izvor financiranja Trajanje (mjeseci) Web stranica
2017 Sintetička magnetska polja uz međudjelovanja i anyoni Hrvoje Buljan HRZZ 48  
2017 The Janus-face of the localized carrier in cuprates: Generating the pseudogap and high temperature superconductivity (TheONE) Neven Barišić HORIZON 2020 (ERC-COG) 60  
2017 Kolektivni efekti, tunelirajući i topološki transport u novim nanospojevima Danko Radić HRZZ 48  
2017 Precizni izračuni fizikalnih veličina u supersimetričnim modelima fizike čestica Amon Ilakovac HRZZ 48  
2017 Znanstveni centar izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri Hrvoje Buljan i Pavle Pandžić MZO I EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ 60  
2017 Applications of Fast Pulse Digitizers in Positron Emission Particle Tracking Systems  Damir Bosnar International Atomic Energy Agency 48  
2018 Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: Microscopic theory of nuclear fission  Dario Vretenar MZO 24  
2018 Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: New quantum phenomena in type-II
Weyl semimetals
Mario Novak MZO 24  
2018 Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: Insight into thermosalient phenomenon of
molecular crystals – one step closer to
revealing the jumping mystery using the
high-temperature AFM and hightemperature
FTIR
Željko Skoko MZO 24  
2018 Bilateralna suradnja Hrvatske i Austrije: Istraživanje termoodskočnih kristala pod djelovanjem tlaka Željko Skoko MZO 24  
2018 CeNIKS - Centar za Napredna Istraživanja Kompleksnih Sustava Mihael Srđan Grbić Europski fond za regionalni razvoj 18  
2018 Kvantificiranje neodređenosti u okviru nuklearnih energijskih funkcionala gustoće Tamara Nikšić HRZZ 48  
2018 Temeljna eketronska svojstva novih kvantnih materijala: bezmaseni i korelirani fermioni Ivan Kokanović HRZZ 48  
2018 Demistificiranje dvočestičnih korelacija u pp sudarima s nadograđenom komoreom vremenske projekcije Mirko Planinić HRZZ 48  
2018 Mikroskopska istraživanja induciranih faza u jako koleliranim elektronskim sustavima Miroslav Požek HRZZ 48  
2018 Elektroni, kaoni i neutroni u preciznim mjerenjima svojstava hadrona i jezgara Damir Bosnar HRZZ 48  
2018 Utjecaj uključivanja istraživačkih učeničkih pokusa u srednjoškolsku nastavu fizike na razvoj znanstvenog zaključivanja i konceptualnog razumijevanja Maja Planinić HRZZ 48  
2018 Sulfasoli: nova generacija kompleksnih funkcionalnih materijala Denis Sunko HRZZ 48 vuga.phy.hr/SulfNewFunMat/
2019 Educated search for high-temperature superconductivity in novel electronic materials Neven Barišić HRZZ Hrvatsko - švicarski program suradnje 24  
2019 Razvoj studija fizike uz primjenu HKO Mirko Planinić MZO 36  
2019 Exotic Nuclear Structure and Dynamics Kosuke Nomura HRZZ TT 60  
2019 Ispitivanje hipertermijskog i MRI dijagnostičkog potencijala magnetskih nanočestica na bazi oksida željeza Miroslav Požek MZO - Hrvatsko - srpski bilateralni projekti 24  
2019 Alati primijenjene matematičke analize u modeliranju biofizičkih fenomena Davor Horvatić MZO - Hrvatsko - srpski bilateralni projekti 24  
2019 Jednoslojni polarimetar gama zračenja za primjene u medicinskom oslikavanju i za temeljna istraživanja u fizici Mihael Makek HRZZ - Program znanstvene suradnje 44  
2019 Gluonsko zasićenje u visoko energetskim proton-jezgra sudarima – istraživanje novih fenomenoloških smjernica Sanjin Benić HRZZ 60  
2020 Mikro i nano-strukture za 3D opto-bioelektroniku Vedran Đerek HRZZ 60  
2020 Ravnoteža sila i momenta sila u diobenom vretenu Nenad Pavin HRZZ 48  
2020 Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased human
tissues
Nenad Pavin HORIZON 2020 (ERC SYNERGY) 72  
2020 Varijante u repetitivnim strukturama višeg reda u centromernim i NBPF dijelovima genoma čovjeka i viših primata Matko Glunčić HRZZ 48