Članovi Vijeća doktorskog studija

Broj posjeta:
1606

Članovi Vijeća doktorskog studija

 

Voditelj Vijeća doktorskog studija

Prof. dr. sc. Krešimir Kumerički

Zamjenik voditelja Vijeća doktorskog studija

 

 

 

Smjer

Voditelj smjera

Fizika elementarnih čestica

Prof. dr. sc. Krešimir Kumerički

Nuklearna fizika

Prof. dr. sc. Dario Vretenar

Fizika kondenzirane materije

Prof. dr. sc. Denis Sunko

Atomska i molekularna fizika i astrofizika, modul: AMF

Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan

Atomska i molekularna fizika i astrofizika, modul: Astrofizika

Prof. dr. sc. Vernesa Smolčić

Biofizika

Doc. dr. sc. Matko Glunčić

Medicinska fizika

Doc. dr. sc.  Marija Majer, znanstveni suradnik

Geofizika

Doc. dr. sc. Ivana Herceg Bulić

 

Doc. dr. sc. Josip Stipčević

 

 

Član Vijeća doktorskog studija s Instituta Ruđer Bošković

Izv. prof. dr. sc. Vuko Brigljević, znanstveni savjetnik (zamjena: dr. sc. Vibor Jelić, znanstveni suradnik)

 

 

Član Vijeća doktorskog studija s Instituta za fiziku

Dr. sc. Tomislav Vuletić, viši znanstveni suradnik