Raspored sjednica Vijeća FO

Broj posjeta:
3357

RASPORED SJEDNICA VIJEĆA FIZIČKOG ODSJEKA U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

Raspored sjednica Vijeća Fizičkog odsjeka u akad. godini 2019./2020

15. listopada 2019.

12. studenog 2019.
3. prosinca 2019.
 

Napomena: materijali se primaju do srijede u 12 sati u tjednu prije termina sjednice.

Sjednice Senata, Vijeća prirodoslovnog područja, Fakultetskog vijeća i Fakultetskog kolegija u 2019./2020.