Upisne kvote i natječaji za upis

Repozitorij

...


OPĆENITO O UPISIMA NA STUDIJE

Upis na studij obavlja se na temelju javnog natječaja koji svake godine objavljuje Sveučilište u Zagrebu. U natječaju su definirani opći i posebni uvjeti koje pristupnici moraju ispunjavati za upis na neku od sastavnica Sveučilišta te obveze ustanova koje unose podatke, a tiču se identifikacije pristupnika, dokaza o državljanstvu, uspjehu tijekom dosadašnjeg obrazovanja, poznavanje jezika na kojem će se održavati nastava, rezultata položenih ispita na državnoj maturi  odnosno ekvivalentnih ispita ako je riječ o osobama koji su srednju školu završili prije 2010. ili izvan RH., rezultata na provjerama dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti, rezultata natjecanja i dodatnih učeničkih postignuća. U natječaju su također definirana i prava posebnih skupina studenata, ako prijeđu razredbeni prag.

U posebnom dijelu natječaj sadrži i upisne kvote (priložene u tablicama) koje su predviđene za upis na pojedini studijski program kako za redovite tako i za izvanredne studente i za strance.

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao hrvatski državljani, ali se sukladno odluci nadležnoga državnog tijela ili visokog učilišta od njih može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija.

PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJSKE PROGRAME

Prijave za upis na studijske programe vrše se online, putem mrežne stranice www.postani-student.hr. Na istim mrežnim stranicama, kao i onima Središnjeg prijavnog ureda nalaze se sve informacije u vezi postupka prijava za upis na sve studijske programe javnih visokih učilišta u RH.

Pregledavanje studijskih programa, moguće je obaviti putem mrežne stranice www.postani-student.hr. Odabirom Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, polje fizika dostupni su integrirani preddiplomski i diplomski studijski programi:

  • Fizika; smjer: istraživački,
  • Fizika, smjer: nastavnički

Odabirom polja interdisciplinarne prirodne znanosti dostupni postaju integrirani preddiplomski i diplomski studijski programi:

  • Fizika i informatika, smjer: nastavnički i
  • Fizika i kemija, smjer: nastavnički.

Odabirom polja geofizika dostupan postaje redovni preddiplomski sveučilišni studijski program:

  • Geofizika.

Pravila o uvjetima, postupku prijave, provedbe ispita za upis i rangiranju kandidata za upis na studijske programe.

Upisne kvote

Kvota za studente strance namijenjena je samo za državljane zemalja izvan Europske unije, dok se državljani zemalja EU prijavljuju za upis u okviru upisnih kvota za redovite studente RH.

Participacija u troškovima studija (školarina) i upisnina

Upisnina i školarine utvrđene su odlukama Senata Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetskog vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Informacije o upisima možete pronaći OVDJE