Ured za studente

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Broj posjeta:
41744

Obavijesti

Poštovani studenti,

pozivamo Vas na obvezni sistematski pregled koji ćemo obaviti prema navedenom RASPOREDU.

Pregled je obvezan za upis u drugu godinu studija, stoga Vas molimo da poštujete predviđeni termin pregleda.

Ako u vrijeme sistematskog pregleda imate predavanja, izostanak s predavanja biti će opravdan, ili se zamijenite s nekim od studenata iz druge grupe i termina koji Vam više odgovara.

Ako je netko već obavio sistematski pregled na nekom drugom fakultetu, molimo da ponese stari i novi indeks. Ako netko ponavlja godinu te je pregled već obavio, isti nije obvezan doći.

  • Sa sobom ponesite indeks i zdravstvenu iskaznicu.
  • Studente s kroničnim bolestima molimo da ponesu medicinsku dokumentaciju na uvid.
  • Ukoliko je netko s popisa bio na sistematskom, molimo da zanemarite poziv.

Pregled se obavlja u:

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

Služba za školsku i adolescentnu medicinu

Ambulanta školske medicine

Autor: Marko Hum

 Senat  Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je sjednici, održanoj 11. rujna 2012. godine, donio Odluku o ujednačavanju sustava participacija u troškovima studija redovitih studenata viših godina na Sveučilištu u Zagrebu, zasnovanu na Odlukama Vlade RH. Skrećemo pažnju svim studentima preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija na PMF-u na iznos participacija u troškovima studija određen na sveučilišnoj razini, kao i na kritičnu granicu od 30 ECTS bodova koja se navodi u spomenutom dokumentu.

Autor: webmaster FO

URED ZA STUDENTE

Potražite nas na sljedećoj adresi:  
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek
Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb
 
Kontakt
telefon: 460 5518
faks: 468 0033
e-adresa: referada@phy.hr
 
Radno vrijeme: od 11.00 do 13.00      

Ljetno radno vrijeme: Ured za studente bit će zatvoren od 1. kolovoza 2017. do 21. kolovoza 2017.

Djelatnici:
Mirjana Matešić, dipl. ing.,
Irena Vukšić
Marko Hum
 

 


...


Repozitorij