...


Repozitorij

Obavijesti

Kandidati koji žele da im se provede evaluacija broja ostvarenih ECTS bodova iz područja fizike i/ili tehnike radi zapošljavanja u osnovnoj školi prema Pravilniku o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 75/2020), trebaju dostaviti na mail: referada@phy.hr sljedeću dokumentaciju (kopije dokumenata – po potrebi se može tražiti originalna dokumentacija na uvid):

1. zamolbu (obavezno navesti: mail adresu, broj telefona, adresu i OIB),

2. diplomu završenog studija,

3. prijepis ocjena položenih kolegija na studiju,

4. ovjereni plan studija po kojem je kandidat diplomirao,

5. ovjerene sadržaje položenih kolegija koje želi da se uzmu u obzir prilikom evaluacije s istaknutim ECTS bodovima za svaki kolegij,

6. mišljenje visokog učilišta na kojem je završen studij o utvrđenom broju bodova s preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija ili dodiplomskog sveučilišnog studija, 

7. kopiju uplatnice.

Autor: Kristina Ostojić

Fakultetski kolegij Prirodoslovno - matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na temelju članka 37. Statuta PMF-a, na sjednici održanoj 21. travnja 2021. godine, donio je odluku da je krajnji rok za upis kolegija Stručna praksa u ljetnom semestru akad. god. 2020./2021. 30. lipnja 2021. godine

Odluku možete pronaći u privitku : Odluka za upis kolegija Stručna praksa

Autor: Kristina Ostojić

Prijave za drugi Job Fair Meetup službeno su otvorene! Osiguraj svoje mjesto na  Fakultetu elektrotehnike i računarstva te u Klubu studenata elektrotehnike, jer od 10. do 14. svibnja 2021. godine će 55 tehnoloških poduzeća predstaviti svoje karijerne prilike i ponude u opuštenoj atmosferi putem ležernog umrežavanja, neformalnog dijeljenja znanja na talkovima, radionicama i panel raspravama. Ne propusti priliku saznati kako razviti karijeru u Hrvatskoj, umrežiti se, razmijeniti iskustva i steći nova znanja i vještine u samo par klikova.

Autor: Kristina Ostojić

Poštovane kolegice i kolege,

Službena elektronička komunikacija između studenata i djelatnika Ureda za studente mora se odvijati putem službenih e-mail adresa koje ste preuzeli prilikom upisa na studij.

Uz postojeću službenu e-mail adresu korisnik@dominis.phy.hr imate još jednu službenu oblika AAI identiteta korisnik.phy@pmf.hr (od 15. veljače 2021.).

Obzirom da će se krajem semestra (do 30. rujna 2021.) ugasiti server Dominis te nećete moći primati poštu na postojeći e-mail, tijekom ovog semestra ažurirajte promjenu na svim servisima gdje ste registrirani s e-mail adresom (korisnik@dominis.phy.hr).

Odluka o elektroničkoj komunikaciji između studenata i zaposlenika PMF-a na snazi je već neko vrijeme, no izgleda da se lako smetne s uma. Stoga u privitku možete naći odluku.

Odluka o službenoj elektroničkoj komunikaciji

Lijepi pozdrav!

Autor: Arijana Modić

Dio programa koji se odnosi na metodički dio izobrazbe fizičke struke, polaznici programa Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe upisuju na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u iznosu od 30 ECTS bodova.

Polaznici se pri upisu predmeta javljaju u Referadu za preddiplomske i diplomske studije Fizičkog odsjeka gdje moraju popuniti upisni list.

Upisane predmete Referada upisuje u indeks kojeg polaznici dobivaju prilikom upisa u program DPPDM na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon procesa upisa, polaznici su obvezni javiti se nositeljima predmeta.

Polaznici programa Dopunske PPDM izobrazbe uplaćuju školarinu jednokratno prilikom upisa ili u dvije rate (prilikom upisa prvog semestra i prilikom drugog semestra).

Dodatne informacije o procesu upisa obveznih kolegija te odabiru izbornog kolegija, o polaganju ispita te iznosu i plaćanju školarine za Dopunsku PPDM izobrazbu možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Autor: Arijana Modić

Od danas uz postojeću službenu e-mail adresu imate još jednu službenu oblika AAI identiteta (korisnik.phy@pmf.hr).

Autor: Kristina Ostojić

Studenti svih smjerova dužni su nakon završetka predavanja zimskog semestra upisati ljetni semestar. Upisi u ljetni semestar za integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije Fizike i preddiplomske i diplomske sveučilišne studije Geofizike trajat će od 15. veljače do 5. ožujka 2021. godine.

Upise u semestar studenti će obavljati preko web portala www.isvu.hr /studomat (studomat).

Molimo studente da se ne upisuju dok im ne budu upisane SVE ocjene u studomatu.

Nakon obavljenog upisa student je dužan provjeriti jesu li mu svi željeni predmeti na upisnom listu, za sve nepravilnosti javiti se u Ured za studente.

Za sva pitanja Ured za studente će biti otvoren od 11:00 do 13:00 sati.

Autor: Kristina Ostojić

Studenti su obvezni dostaviti na e-mail : referada@phy.hr

                1. Molbu za pristupanje diplomskom ispitu s navedenim datumom i satom

                2.   Original diplomskog rada u PDF formatu

                3.  Potvrdu iz knjižnice o vraćenim knjigama

                4.  Podmiriti sve financijske obveze prema PMF-u

                5. Izjava o pohrani i objavi ocjenskog rada

Autor: Kristina Ostojić

Više o upisu kolegija Stručna praksa možete pronaći na linku :https://www.pmf.unizg.hr/studenti/strucna_praksa/strucna_praksa

 

 

Autor: Kristina Ostojić

Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu preseljen na novu lokaciju - u Studentsko naselje "Stjepan Radić", Jarunska 2 (prizemlje 12. paviljona). Također, novi broj telefona Ureda je: 01 4564 405.
 

Autor: webmaster FO

Dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku o raspisivanju izbora za Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se u utorak 23. 3. 2021. te u srijedu 24. 3. 2021. u vremenu od 08:00 do 20:00 sati. 

Sve informacije su dostupne na poveznici u nastavku: https://www.pmf.unizg.hr/aktualnosti?@=1m9hb#news_26883

 

 

 

Autor: Kristina Ostojić

URED ZA STUDENTE

Potražite nas na sljedećoj adresi:  
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek
Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb
 
Kontakt
telefon: 01/460 5518
e-adresa: referada@phy.hr
 
Radno vrijeme: od 11:00 do 13:00     sati

Radno vrijeme: Ured za studente bit će zatvoren od 24. prosinca 2020. do 3. siječnja 2021.

Djelatnici:
Arijana Modić
Kristina Ostojić