Upis u višu (ili istu) godinu studija

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

Broj posjeta:
2087

Upis u višu (ili istu) godinu studija

Upisi u višu godinu doktorskog studija Fizike za smjerove počet će 30. listopada 2017. i trajat će do 24. studenog 2017.

Važno!

Studenti druge godine doktorskog studija obvezno moraju do kraja ak. godine prijaviti temu doktorskog rada kao jedan od preduvjeta za upis u treću godinu studija. 

Što je potrebno napraviti prilikom upisa?