O projektu: https://fizko.uniri.hr


Obavijesti

U sklopu Elementa 2 (Unaprjeđenje postupaka osiguravanja kvalitete na studijskim programima fizike) predviđene su aktivnosti izrade alata za povećanje transparentnosti postupaka i rezultata vrednovanja (ispita).

Autor: Tamara Nikšić