REPOZITORIJ

...


Rokovi i informacije o upisu

Upisi u sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije Fizičkog odsjeka te sveučilišni prijediplomski studij Geofizičkog odsjeka odvijat će se online u tri koraka putem poveznice https://upisi.pmf.hr. Za prijavu se može koristiti AAI@EduHr identitet ili adresa elektroničke pošte navedena u sustavu Postani student.

Važno: Za komunikaciju s kandidatima koristit će se adresa elektroničke pošte i broj telefona navedeni u sustavu Postani student, stoga je važno da kandidati u svom korisničkom profilu na www.postani-student.hr provjere i po potrebi promijene podatke za kontakt. Isto je potrebno učiniti i s podatcima o prebivalištu.

 1. Prijava za upis: petak, 19. srpnja 2024. od 08:00 do 20:00 sati

Kandidati trebaju učitati:
 

 • osobnu fotografiju koja zadovoljava ove uvjete
 • fotografiju prednje i stražnje strane osobne iskaznice
 • ako su prethodno već studirali - potvrdu o ispisu (obavezno) te potvrdu o broju ostvarenih ECTS bodova u akademskoj godini 2023./24. 

 • potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja, ako je kandidatu utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više

 

 1. Ispunjavanje osobnih podataka na Studomatu: od 19. srpnja 2024. od 11 sati do 22. srpnja 2024. u 15 sati

U ovom koraku kandidati će na Studomatu (koristeći za prijavu AAI korisničke podatke izdane od strane PMF-a, koje će preuzeti u aplikaciji), u izborniku Podaci o studentu-->Osobni podaci, ispuniti osobne podatke prema Uputama o izmjeni osobnih podataka.

 

 1. Dostava potvrda o uplati upisnine: do utorka, 23. srpnja 2024. do 11 sati

Iznos upisnine iznosi 60.00 € i podatke za uplatu student obavezno preuzima kroz aplikaciju!

 

 1. Participacija u troškovima studija za one koji su već bili upisani na drugim fakultetima

Participacija u troškovima studija za kandidate koji su već studirali na prijediplomskom ili integriranom studiju iznosi 1114,87 eura. Participacija se može platiti u cijelosti ili na tri rate, od kojih prva iznosi 371,60 eura.

Iznimno, kandidati koji prvi put mijenjaju studij ostvaruju pravo na subvenciju troškova školarine ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

- državljani su Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije
- u akademskoj godini 2023./24. osvojili su najmanje 55 ECTS bodova na prethodnom studiju (ili najmanje 30 ECTS bodova za studente s invaliditetom kojima je utvrđeno najmanje 60% oštećenja organizma ili III. stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti)
- nisu stekli kvalifikaciju na istoj razini visokog obrazovanja

 

Sve izmjene biti će pravodobno objavljene na web-u odsjeka.

Nakon uspješno obavljenog upisnog procesa, potvrda o upisu na studij može se zatražiti preko Studomata. U izborniku Potvrde izaberite Zahtjev za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom. Dobit ćete je elektroničkom poštom, kojoj pristupate prijavom s AAI korisničkim podacima, izdanim od PMF-a, na https://outlook.office.com. U trenutku kad se podaci među sustavima sinkroniziraju, moći ćete zatražiti potvrdu i preko sustava e-Građani.
 

Fakultet će zatražiti izdavanje studentskih iskaznica. Podjela studentskih iskaznica bit će nakon uvodnog predavanja.

Pri preuzimanju iskaznice potrebno je predati:

 • potpisana dva primjerka ugovora o studiranju, preuzetog u aplikaciji
 • potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja (studenti kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više)

 

VAŽNO!

Fakultet zadržava pravo, kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojemu su ostvarili pravo upisa i za koji su dobili upisni broj, odnosno u slučaju prijavljenog, a neupisanog i neodjavljenog studijskog programa, naplatiti oportunitetne troškove prema Odluci Fakultetskog vijeća.

 

OBRADA PODATAKA ĆE SE PROVODITI ISKLJUČIVO U UREDOVNO VRIJEME UREDA ZA STUDENTE!

 

       

POSTUPAK PODNOŠENJA MOLBE ZA PRIJELAZ NA FIZIČKI I GEOFIZIČKI  ODSJEK

Molba za prijelaz na studij podnosi se putem Ureda za studente Fizičkog odsjeka. Molbu studenti predaju  do 20. rujna 2024. godine. Obrazac za molbu  se preuzima  u izborniku Ured za studente/Obrasci.


Osim ispunjene i potpisane molbe student prilaže:

 • ovjereni  nastavni plan i program s prijašnjeg studija
 • potvrdu o uplati

Pri popunjavanju opće uplatnice (iznos od 66 eura) treba navesti:
Primatelj: Prirodoslovno‐matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
        IBAN: HR5823600001101522208

Model: 00

FIZIKA - Poziv na Broj: 604060-104 - OIB studenta;

GEOFIZIKA - Poziv na broj: 604060-109 - OIB studenta

Opis plaćanja:  molba za prijelaz na Fizički / Geofizički odsjek

 

Nakon pozitivnog rješenja molbe student  za upis prilaže :

 • Svjedodžba o maturi
 • Dvije fotografije formata 4 cm x 6 cm
 • Potvrda o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
 • Domovnica (moguće donijeti i domovnicu iz sustava e-građani)
 • Rodni list (moguće donijeti i rodni list iz sustava e-građani)
 • Kopiju uplatnice u visini od 371,62 eura  (1. rata školarine; puna školarina iznosi 1114,87 eura )
 • Ispisnicu