Precizni izračuni fizikalnih veličina u supersimetričnim modelima fizike čestica

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Broj posjeta:
191

Projekt HRZZ:

PRECIOUS: Precizni izračuni fizikalnih veličina u supersimetričnim modelima fizike čestica

Trajanje projekta: 31.3.2017. - 30.3.2021.

Voditelj projekta: Amon Ilakovac