Projekti ZTFČP-a

Broj posjeta:
2456

(Neki) trenutno aktivni istraživački projekti Zavoda za teorijsku fiziku čestica i polja:

  • Graparion - Gravitacija i narušenje pariteta
  • MIAU - Tvar i međudjelovanja na ubrzivačima i u svemiru
  • SAT-PHENO - Gluon saturation in high energy proton-nucleus collisions – exploring new phenomenological directions