Projekti

Projekti:

Transportna, magnetska i termodinamička svojstva odabranih anorganskih i organskih materijala

Projekt je fokusiran na fiziku selektiranih YBCO monokristala, HTSC, Topoloških izolatora, TI, Metalnih stakala, MG, Nanokristalnih slitina, NCA, i Vodljivih polimera, CP, i istraživanje njihovih transportnih, termodinamičkih, termoelektričkih, magnetskih, supravodljivih, strukturnih svojstava. Primarni problem koji se želi riješiti u polju HTSC je postojanje elektronskih džepova u niskim magnetskim poljima uzrokovanih valovima gustoće naboja (CDW), u čistim YBa2Cu3O6+x monokristalima. Predlažena su mjerenja specifične topline i magnetizacije u cijelom rasponu dopiranja kako bi izdvojili ukupnu gustoću elektronskih stanja na   Fermi nivou, a time i odredili broj elektronskih džepova. Istodobno ćemo tražiti termodinamičke dokaze CDW faznih prijelaza. Ostale neriješene kontroverze koje će se istraživati uključuju dopiranjem evoluciju  gornjeg kritičnog supravodljivog polja kao i odgovor da li Gaussove supravodljive fluktuacije   mogu objasniti diamagnetski doprinos u rezultatima mjerene   magnetizacije kao i specifične topline podopiranog  YBa2Cu3O6+x monokristala na T> Tc. U polju TI ćemo istražiti transportna i termoelektrička svojstva Bizmut kalkogenida (BiSbTeSe2) i 3D Dirac semimetala kako bi provjerili postojanje linearne disperzije i netrivijalnih topoloških stanja ovih materijala. Naš slijedeći cilj je postizanje feromagnetizma u selektiranim TI, TlBi(S0.5Se0.5)2, PbSnTe i PbSnSe dopiranjem s Mn i Fe te razumjevanje mehanizma odgovornog za feromagnetsko uređenje. U polju MG i NCA cilj je istražiti strukturu, transportna i magnetska svojstva metalnog stakla i mehanizam kristalizacije. U polju organskih vodiča nam je želja istražiti PANI-HCl i PANI-DBSA tanke filmove i njihova transportna i magnetska svojstva.  Poseban naglasak istraživanja će biti posvećen daljnjem razvoju novih metoda mjerenja specifične topline i magnetizacije na malim monokristalima koji su često najviše kvalitete.

 

Rezultati rada i objavljeni radovi u sklopu projekta.