LMTTS

Laboratorij za sintezu i mjerenje transportnih, magnetskih i termodinamičkih svojstava


Obavijesti

HRZZ projekt IP 2018 01 8912 : Temeljna elektronska svojstva novih kvantnih materijala: bezmaseni i korelirani fermioni / Fundamental electronic properties of new quantum materials: massless and correlated fermions.

Autor: Filip Orbanić

U sklopu projekta ( HRZZ IP-2013-11, broj projekta 6216) objavljeni su sljedeći radovi:

U sklopu projekta posjećene su sljedeće konferencije i stručne škole:

U sklopu projekta napravljeni su diplomski radovi:

Autor: Filip Orbanić

Projekt HRZZ IP-2013-11 (broj projekta 6216) "Transportna, magnetska i termodinamička svojstva odabranih anorganskih i organskih materijala"  se trenutno radi u laboratoriju i financiran je od HRZZ-a. 

Autor: Filip Orbanić

Repozitorij