Topološki izolatori i Diracovi polumetali

Topološki izolatori-prezentacija

TI & DS presentation (pizza seminar)