Disertacija

Broj posjeta:
213

 

Prijava i obrana teme doktorskog rada

Tema doktorske disertacije prijavljuje se najkasnije do kraja druge godine studija. Postupak odobravanja teme na Fizičkom odsjeku PMF-a vezan je uz dvije sjednice Vijeća doktorskog studija (čije odluke potvrđuje Vijeće Fizičkog odsjeka i Vijeće Geofizičkog odsjeka). Nakon što je tema odobrena na Fizičkom odsjeku materijali se proslijeđuju na Sveučilište, gdje se odvija postupak odobrenja teme kroz duži vremenski period. Radi duljine trajanja postupka poželjno je da doktorandi što ranije prijave temu doktorske disertacije.


U Ured za poslijediplomski studij Fizičkog i Geofizičkog odsjeka, zgrada Fizičkog odsjeka, Bijenička cesta 32 (u daljnjem tekstu Ured PDS-a) potrebno je dostaviti 2 potpisana originalna primjerka obrasca Dr.Sc.-01, a primjerak ispunjenog obrasca treba poslati na e-mail adresu pds@phy.hr

  • Obrazac Dr.Sc.-01 popuniti obavezno putem baze OBAD na stranici Sveučilišta http://doktorski.unizg.hr/obad
  • Ako se rad piše na engleskome jeziku, potrebno je uz već navedene obrasce Dr.Sc.-01 u Ured PDS-a dostaviti i 2 potpisana originalna primjerka obrasca Dr.Sc.-01 na engleskome jeziku te primjerak ispunjenog obrasca poslati na e-mail adresu pds@phy.hr
  • Svi materijali se upućuju na sjednicu Vijeća doktorskog studija. Vijeće doktorskog studija predlaže mentora i povjerenstvo za ocjenu teme Vijeću Fizičkog odsjeka i Vijeću Geofizičkog odsjeka.

Doktorand je dužan u roku od mjesec dana od imenovanja Povjerenstva održati javnu obranu teme.

  • Voditelj smjera, u dogovoru s doktorandom i povjerenstvom za ocjenu teme, određuje datum, vrijeme održavanja i prostoriju u kojoj će se održati javna obrana teme. Voditelj smjera podatke o javnoj obrani teme mailom dostavlja na adresu pds@phy.hr , radi oglasa koji treba biti javno objavljen najmanje osam dana prije održavanja javne obrane teme.
  • Predsjednik povjerenstva, nakon održane javne obrane teme, predaje potvrdu o održanoj javnoj obrani teme u Ured PDS-a. Potvrdu potpisuju svi članovi povjerenstva za ocjenu teme.

Izvještaj o ocjeni teme doktorskog rada

Predaja doktorske disertacije

 

Ocjena doktorske disertacije

  • Povjerenstvo je predaje u Ured u roku od tri mjeseca od imenovanja i primitka rada na obrascu DR.SC.-10

Obrana

  • Najkasnije u roku od dva mjeseca nakon što Vijeće odsjeka prihvati pozitivnu ocjenu povjerenstva za ocjenu

Repozitorij