Upis u višu (ili istu) godinu studija

Mjesto i vrijeme

Upisi u višu godinu doktorskog studija Fizike u akademskoj godini 2023./2024. za sve smjerove započet će u četvrtak 2. studenog 2023. trajat će do četvrtka 30. studenog 2023.

Studenti se mogu upisati u višu godinu svakog radnog dana u Uredu za poslijediplomski studij Fizičkog odsjeka.

Što je potrebno napraviti prilikom upisa? 
  • Popuniti upisni list (potpisan od voditelja smjera) za godinu koja se upisuje, uz napomenu da ako su odslušane sve 3 godine studija upisni list nije potrebno popunjavati.
  • Popuniti i obostrano ispisati statistički list.
  • Popuniti i ispisati obrazac DR.SC. - 04 za ak. godinu 2022./2023. (obrazac popunjava doktorand/ica putem mrežne aplikacije OBAD).
  • Mentorov izvještaj za prethodnu ak. godinu (DR.SC. - 05).
  • Indeks
  • ako osobno snosite troškove školarine trebat će Vam i potvrda o reguliranoj školarini za ak. god. 2022./2023.

Navedene dokumete donijeti ili poslati u Ured za poslijediplomski studij Fizičkog odsjeka

Važno!

Studenti druge godine doktorskog studija obvezno moraju do kraja ak. godine prijaviti i održati javnu obranu teme doktorskog rada kao jedan od preduvjeta za upis u treću godinu studija. Studenti koji ponovno upisuju 3. godinu studija, a izvršili su sve obveze osim obrane doktorskog rada, dužni su napisati molbu za produljenje roka za obranu doktorskog rada.

Upisna dokumentacija

Odluke i dokumenti