Upisi u višu (ili istu) godinu

Broj posjeta:
5692

Upis u višu (ili istu) godinu studija

Mjesto i vrijeme

Upisi u višu godinu doktorskog studija Fizike u akademskoj godini 2019./2020. za sve smjerove započet će 1. studenog i trajat će do 28. studenog 2019.

Studenti se mogu upisati u višu godinu svakog radnog dana u Uredu za poslijediplomski studij Fizičkog odsjeka.

Što je potrebno napraviti prilikom upisa? 
  • Popuniti upisni list (potpisan od voditelja smjera) za godinu koja se upisuje, uz napomenu da ako su odslušane sve 3 godine studija upisni list nije potrebno pupunjavati.
  • Popuniti i obostrano ispisati statistički list.
  • Popuniti i ispisati obrazac DR.SC. - 04 za ak. godinu 2018./2019. (obrazac popunjava doktorand/ica putem mrežne aplikacije OBAD).
  • Mentorov izvještaj za prethodnu ak. godinu (DR.SC. - 05).
  • Indeks
  • ovisno o načinu finaciranja potvrda o reguliranoj školarini za ak. god. 2018./2019.

Navedene dokumete donijeti u Ured za poslijediplomski studij Fizičkog odsjeka

Važno!

Studenti druge godine doktorskog studija obvezno moraju do kraja ak. godine prijaviti i održati javnu obranu teme doktorskog rada kao jedan od preduvjeta za upis u treću godinu studija. 

Upisna dokumentacija

Odluke i dokumenti