Diplomski radovi

Broj posjeta:
15664

Diplomski radovi

I. Teme za diplomski 

 

Vijeće Fizičkog odsjeka odobrilo je sljedeće teme diplomskih radova koje se mogu birati u
2019. godini, i za bolonjce i za nebolonjce: TEME

Vijeće Fizičkog odsjeka nije odgovorno za jezične pogreške u naslovima tema i sažecima.

Postupak prijave teme je sljedeći:

  1. Nakon razgovara studenta sa potencijalnim mentorom oko teme diplomskog rada, mentor ispunjava Molbu za dodjelu teme diplomskog rada sa svim traženim podacima te nakon toga isprintanu molbu student dostavlja u Ured za studente sa indeksom.
  2. Mentori se odobravaju studentima na sjednici Vijeća FO.  Rok za bolonjce za predaju molbe je 26. veljače 2019. (sjednica u ožujku). Odobravanje mentora za nebolonjce može biti na bilo kojoj sjednici Vijeća FO.
  3. Teme (SAMO ZA STARE STUDENTE - NEBOLONJCE) mentori mogu predložiti putem web sučelja: Obrazac za prijavu teme


Napomene

  • Teme diplomskog rada moraju imati sadržaj koji se nadovezuje na gradivo diplomskog studija određenog smjera, i takav opseg da se može završiti unutar 3 mjeseca, uz pretpostavku da student za to vrijeme kontinuirano radi isključivo diplomski rad. Student ima pravo obraniti diplomski rad unutar godine dana od odobrenja teme na Vijeću Fizičkog odsjeka. U protivnom, student podliježe obvezi ponovnog odabira teme i mentora te ponavljanja upisa u 9./10. semestar studija
  • Radi ravnomjerne opterećenosti pojedinih nastavnika, povjerenstvo FO za diplomske radove preporučuje mentorima da ne prihvaćaju veći broj diplomanada.
  • Nastavnici izabrani u nastavna zvanja predlažu teme samo za profesorske smjerove, a mentorima koji nisu s PMF-a Vijeće FO dodijelit će komentora s PMF-a.

 

II. Upute za pisanje diplomskog rada

UPUTE za pisanje diplomskog rada:

UPUTE za pisanje diplomskog rada na engleskom jeziku:

III. Ostalo

Arhiva diplomskih i drugih ocjenskih radova

POSTUPAK ZA PRIJAVU POVJERENSTVA I DATUMA OBRANE DIPLOMSKOG RADA NA FIZIČKOM ODSJEKU

IV. Teme (stare)

Arhiva starih tema iz 2016 je OVDJE

Arhiva starih tema iz 2015 je OVDJE

Arhiva starih tema iz 2013 je OVDJE

 


 


Repozitorij