Diplomski radovi

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Broj posjeta:
8575

Diplomski radovi

I. Teme za diplomski 

 

Odbor za nastavu odobrio je sljedeće teme diplomskih radova koje se mogu birati u
2016. godini, i za bolonjce i za nebolonjce: TEME

Odbor za nastavu nije odgovoran za jezične pogreške u naslovima tema i sažecima.

Postupak prijave teme je sljedeći:

 

  1. Nakon postignutog dogovora s određenim mentorom, student će ispuniti i potpisati obrazac \"Zamolba Vijeću Fizičkog odsjeka za odobrenje teme i mentora\"  i predati ga u Ured za studente.
  2. Mentori se odobravaju studentima na sjednici Vijeća FO.  Rok za bolonjce za predaju obrasca je srijeda 2. ožujka 2016. u 12 h (za sjednicu u ožujku). Odobravanje mentora za nebolonjce moze biti na bilo kojoj sjednici Vijeća FO.
  3. Teme (SAMO ZA STARE STUDENTE - NEBOLONJCE) mentori mogu predložiti putem web sučelja: Obrazac za prijavu teme


Napomene

  • Teme diplomskog rada moraju imati sadržaj koji se nadovezuje na gradivo diplomskog studija određenog smjera, i takav opseg da se može završiti unutar 3 mjeseca, uz pretpostavku da student za to vrijeme kontinuirano radi isključivo diplomski rad. Student ima pravo obraniti diplomski rad unutar godine dana od odobrenja teme na Vijeću Fizičkog odsjeka. U protivnom, student podliježe obvezi ponovnog odabira teme i mentora te ponavljanja upisa u 9./10. semestar studija
  • Radi ravnomjerne opterećenosti pojedinih nastavnika, povjerenstvo FO za diplomske radove preporučuje mentorima da ne prihvaćaju veći broj diplomanada.
  • Nastavnici izabrani u nastavna zvanja predlažu teme samo za profesorske smjerove, a mentorima koji nisu s PMF-a Vijeće FO dodijelit će komentora s PMF-a.

 

 

II. Upute za pisanje diplomskog rada

UPUTE za pisanje diplomskog rada:

UPUTE za pisanje diplomskog rada na engleskom jeziku:

III. Ostalo

Arhiva diplomskih i drugih ocjenskih radova

POSTUPAK ZA PRIJAVU POVJERENSTVA I DATUMA OBRANE DIPLOMSKOG RADA NA FIZIČKOM ODSJEKU

IV. Teme (stare)

Arhiva starih tema iz 2013 je OVDJE

Arhiva starih tema iz 2015 je OVDJE


 


Repozitorij

Repozitorij je prazan