...


Česta pitanja

Povratak na popis pitanja

Diplomski rad

Kada trebam prijaviti povjerenstvo za obranu diplomskog rada i kako?

Odbor za nastavu Fizičkog odsjeka, nakon razmotrene i odobrene prijave diplomskog rada, imenuje Povjerenstvo za obranu diplomskog rada.

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada se imenuje tek kada je student udovoljio svim propisanim obvezama prema studijskom programu.

 

Natrag na vrh

Trebam li imati napisani diplomski rad da bi prijavio povjerenstvo za obranu diplomskog rada?

Ne! Ono što student mora imati to su položeni ispiti i, naravno, mora imati odobrenu temu diplomskog rada.

Natrag na vrh

Kada trebam prijaviti temu diplomskog rada?

Temu diplomskog rada studenti su dužni prijaviti u trenutku kada su ostvarili sve uvjete za upis predmeta Diplomski rad i to prilikom upisa u ljetni semestar, obično na 5. godini studija.

Iznimka su studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Fizika i tehnika; smjer: nastavnički. Studenti navedenog smjera predmet Diplomski rad upisuju u zimskom semestru pa su i temu dužni prijaviti prilikom upisa u navedeni semestar.

Teme se biraju između onih odobrenih od strane Odbora za nastavu za dotičnu akademsku godinu. Detaljnije informacije možete pronaći OVDJE.

 

Natrag na vrh

Kako ću prijaviti obranu diplomskog rada?

Student mora osam dana prije same obrane prijaviti istu u Uredu za studente. Datum obrane se dogovara s članovima povjerenstva, potom se sa satničarom Fizičkog odsjeka treba rezervirati dvorana i potvrditi datum. Nadalje, treba donijeti potvrde o vraćenim knjigama iz svih knjižnica PMF-a i potvrda o odjavi u računalnom centru Fizičkog odsjeka.

Tvrdo ukoričeni primjerak diplomskog rada s CD-om student treba donijeti u Ured za studente najkasnije dva dana prije same obrane. O primjercima za članove povjerenstva student se dogovara sa samim članovima, ali u pravilu nisu tvrdo ukoričeni.

Natrag na vrh

Postoje li upute za izradu diplomskog rada i kako isti treba izgledati?

Upute za pisanje diplomskog rada možete pronaći na mrežnim stranicama Fizičkog odsjeka ili jednostavno upotrijebite našu poveznicu: Upute za izradu diplomskog rada.

Na istom mjestu možete pronaći i predloške za pisanje diplomskog rada (Word, LaTeX), a postoje i predlošci za pisanje diplomskog rada na engleskom jeziku ( Word, LaTeX ).

Natrag na vrh

Povratak na popis pitanja