Projekti ZTFČP-a

Broj posjeta:
1542

(Neki) trenutno aktivni istraživački projekti Zavoda za teorijsku fiziku čestica i polja:

  • Graparion - Gravitacija i narušenje pariteta
  • MIAU - Tvar i međudjelovanja na ubrzivačima i u svemiru
  • AQCD - Kvantna kromodinamika u ubrzanim sustavima