(Neki) trenutno aktivni istraživački projekti Zavoda za teorijsku fiziku čestica i polja:

  • PRECIOUS -  Precizni izračuni fizikalnih veličina u supersimetričnim modelima fizike čestica
  • SAT-PHENO - Gluon saturation in high energy proton-nucleus collisions – exploring new phenomenological directions

 

(Neki) istekli istraživački projekti Zavoda:

  • Graparion - Gravitacija i narušenje pariteta
  • MIAU - Tvar i međudjelovanja na ubrzivačima i u svemiru