Kratke informacije

   trajanje studija je 3 godine

doktor/ica znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika ili geofizika

  predmeti

  upiti

VAŽNI DATUMI:

objava natječaja - srpanj 2024.

završetak natječaja - rujan 2024.


Repozitorij

Upisi

Upis na doktorski studij provodi se putem javnog natječaja. Uvjeti za upis obuhvaćaju uspjeh na predhodno završenom studiju fizike i geofizike diplomske raznine (mag. phys. ili mag. phys. geophys.), a prednost imaju kandidati koji imaju preporuku potencijalnog mentora doktorskog rada. Razgovor s pristupnikom ("interview") obvezan je dio upisnoga postupka.

Pristupnici sa završenim dodiplomskim ili diplomskim studijem koji nije potpuno odgovarajući mogu upisati prvu godinu studija uz obvezu polaganja razlikovnih ispita sa studija istraživačke fizike i/ili geofizike. O potrebi polaganja razlikovnih ispita odlučuje Vijeće doktorskog studija na temelju materijala dostavljenih pri prijavi i obaveznog razgovora s pristupnikom.

 

Dokumenti koji će Vam biti potrebni za prijavu na natječaj:

 • životopis
 • diploma završenog sveučilišnog studija diplomske razine (ovjereni prijepis, ovjerena fotokopija ili ovjerena potvrda o završetku studija). U slučaju da pristupnik još nije diplomirao, a položio je sve ispite iz studijskog programa sveučilišnog studija diplomske razine na kojem studira, prijepis ocjena iz svih ispita i pisanu izjavu mentora da je diplomski rad pristupnika u završnoj fazi izrade
 • ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom; ako u priloženom prijepisu ocjena nije upotrijebljen hrvatski sustav ocjenjivanja, u njemu je potrebno naznačiti usporedivost priloženog sustava ocjenjivanja s ECTS bodovnim sustavom (A, B, C, D, E, F)
 • ovjerena fotokopija domovnice ili e-domovnica, odnosno dokument iz kojeg je vidljivo državljanstvo (strani državljani)
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (za strane državljane te za pristupnike koji su završili sveučilišni studij u inozemstvu)
 • potvrda o poznavanju hrvatskoga ili engleskoga jezika (za strane državljane)
 • u slučaju da postoje, dokazi prethodnog znanstvenog i stručnog rada (otisci znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja)
 • prednost će imati kandidati koji će priložiti preporuku potencijalnog mentora doktorske disertacije
 • obrazac za prijavu na natječaj

Navedenu dokumentaciju možete predati e-poštom na adresu doktfiz@phy.hr ili poštom na adresu:

Prirodoslovno matematički fakultet
Fizički odsjek
      Ured za poslijediplomski studij
      Bijenička cesta 32
      10000 ZAGREB
 

Upisi u prvu godinu doktorskog studija Fizike

Upisi u prvu godinu doktorskog studija Fizike u akademskoj godini 2023./2024. počet će u ponedjeljak 11. prosinca 2023. i trajat će do četvrtka 14. prosinca 2023. (kandidati s dodatnog natječaja za upis na doktorski studij Fizike)

REZULTATI NATJEČAJA ZA UPIS DOKTORSKOGA STUDIJA bit će objavljeni na stranicama Fizičkog odsjeka i doktorskog studija Fizike.

Za upise će vam biti potrebno sljedeće:

 • dvije fotografije (6x4 cm);
 • upisni list;
 • ostale obrasce možete preuzeti u uredu za doktorski studij kada dođete na upis.

Nakon upisa ćete morati:

 • Popuniti online bazu doktoranada (OBAD) Sveučilišta u Zagrebu - https://doktorski.unizg.hr/obad/doktorski_studij
 • uplatiti općom uplatnicom, putem internet bankarstva ili slično iznos od 26,54 EUR za troškove izrade indeksa
 • studenti doktorskih studija koji su dijelom ili u cijelosti oslobođeni plaćanja školarine moraju dodatno uplatiti općom uplatnicom, putem internet bankarstva ili slično iznos od 7,00 EUR za troškove izrade studentske iskaznice

S obzirom na to da upisni list mora biti potpisan i od strane voditelja/ice smjera, vodite računa da je poželjno s njima dogovoriti termin.

Školarina za 1. godinu studija iznosi 1.061,78 EUR i plaća se tek nakon upisa. U slučaju da školarine plaćate osobno, ista je plativa u tri rate.

Podaci za uplatu su:

PRIMATELJ: PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, HORVATOVAC 102a, ZAGREB

IBAN: HR5823600001101522208

Za indeks

Poziv na broj odobrenja:

 • 604050-104-OIB STUDENTA ili
 • 604050-109-OIB STUDENTA (smjer GEOFIZIKA )

Opis plaćanja:    Indeks
Ako se prilikom uplate traži model upišite 00

Za studentsku iskaznicu:

Poziv na broj odobrenja:

 • 604099-104-OIB STUDENTA ili
 • 604099-109-OIB STUDENTA (smjer GEOFIZIKA )

Opis plaćanja:    Studentska iskaznica
Ako se prilikom uplate traži model upišite 00

Za školarinu:

Poziv na broj odobrenja:

 • 403500-104-OIB STUDENTA ili
 • 403500-109-OIB STUDENTA (smjer GEOFIZIKA )

Opis plaćanja: PDS školarina, ime i prezime
Ako se prilikom uplate traži model upišite 00

 

Upisi u višu godinu

Reguliranje statusa na doktorskom studiju prema članku 9, točki (2) Pravilnika:

Doktorand je dužan svake akademske godine regulirati svoj status bilo da se radi o ponovnom upisu iste iii upisu u višu godinu. 0 molbi doktoranda za ponovni upis iste godine odlučuje ovlašteno Vijeće doktorskoga studija na temelju pisane zamolbe. Ovlašteno Vijeće odsjeka određuje uvjete za nastavak studija i visinu participacije u troškovima studija prilikom ponovnog upisa iste godine, a sve na način i u skladu s posebnom odlukom Fakultetskog vijeća.

Molimo Vas da se pridržavate odredbi, te na vrijeme rješavate svoje obaveze! 


Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Fizike

Najnovije natječaje možete pronaći na naslovnoj stranici Fizičkog odsjeka i doktorskog studija Fizike