Zavodi

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

Broj posjeta:
10287

  

  


Obavijesti

Vijeće Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je  na sjednici održanoj 9. travnja 2013. godine donijelo odluku o osnivanju sljedećih zavoda:

  • Zavod za eksperimentalnu fiziku
  • Zavod za teorijsku fiziku kondenzirane tvari
  • Zavod za teorijsku fiziku čestica i polja
  • Zavod za teorijsku fiziku

Odluka Vijeća FO o osnivanju zavoda.

Na istoj sjednici donešena je i odluka o osnivanju Centra za tehničku potporu.

Odluka Vijeća FO o osnivanju Centra za tehničku potporu.

Autor: webmaster FO