Obavijesti
28.08.2014. u 18:32
Uređeno: 29.08.2014. u 19:05
Radionica METGLASS - Metalna stakla:...

25. - 28. 09. 2014., Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Radionica će pružiti pregled svih aspekata istraživanja i proizvodnje, posebno novih pristupa formiranju komadnih/masivnih metalnih stakala, u Sarajevu i Zagrebu, koja su u tim centrima započeta prije gotovo 40 godina. 

 

webmaster FO
[ Više... ]

13.12.2013. u 12:59
Uređeno: 13.12.2013. u 12:59

8. znanstveni sastanak Hrvatskoga fizikalnog društva održan je od 6. do 8. listopada 2013. godine u Primoštenu.

webmaster FO

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu