Diplomski studiji Geofizike

Broj posjeta:
8060

Upisi na sveučilišni diplomski studij fizika-geofizika

Prijave za razredbeni postupak primaju se 24. i 25. rujna 2018. u Uredu za studente Fizičkog odsjeka.

Prijave se podnose na posebnom obrascu koji se može dobiti u Uredu za studente ili ga možete skinuti OVDJE.

Prijavi treba priložiti sljedeće isprave:

  • domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti), može i ovjerena preslika ili elektroniči zapis.
  • rodni list, može i ovjerena preslika ili elektroniči zapis.
  • svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija
  • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka. Troškovi razredbenog postupka iznose 200 kn i uplaćuju se na IBAN PMF-a: HR5823600001101522208, uz model 00, opis plaćanja "Za razredbeni postupak diplomskog studija" i poziv na broj Geofizičkog odsjeka: 604020-109
  • prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija
  • dokumente za priznavanje dodatnih bodova (samo na Matematičkom odsjeku).

Nepotpune prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

Izbor pristupnika za upis obavlja se na osnovi rezultata razredbenog postupka iskazanih na rang-listi. Detalji razredbenog postupka mogu se naći na internetskoj stranici Geofizičkog odsjeka (http://www.pmf.unizg.hr/geof/nastava/diplomski). Pravo na upis steći će jedino studenti koji su prešli razredbeni prag.

UPISI će se provoditi od 1. listopada do 3. listopada 2018. u Uredu za studente FIZIČKOG ODSJEKA.

Na upise je potrebno donijeti:

  • dvije fotografije (4 cm x 6 cm),
  • potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice
  • kopiju uplatnice na ime troškova studija u iznosu od 350,00 kn  (IBAN PMF-a: HR5823600001101522208, model: 00, opis plaćanja: "Za upis na diplomski studij", poziv na broj: 604070-109).

Pristupnici koji ne dođu na prozivku, odnosno ne upišu se u roku definiranom na rang-listi gube pravo upisa na diplomski sveučilišni studij, a to pravo stječu pristupnici koji slijede na rang-listi, ako su prešli razredbeni prag, sve dok se ne popuni upisna kvota ili ne istekne rok upisa.

 


Obavijesti

Repozitorij

...


NATJEČAJI ZA UPIS