Seminari

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Obavijesti

Prof. Pawel Moskal
Jagiellonian University, Krakov, Poljska

 "Studies of discrete symmetries and quantum entanglement using Jagiellonian Positron Emission Tomograph"

Srijeda 01. 06. 2016. u 14 h (tocno),  seminar F201.

Autor: webmaster FO

POVEZNICE