Seminari

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Broj posjeta:
50904

Obavijesti

Prof. dr. Denis Sunko, Fizički odsjek

Fermionski vakuumi u jednoj, dvije i tri dimenzije

Mjesto: Fizički odsjek, F-201

Vrijeme: utorak 17. listopada 2017, 15:00

Autor: webmaster FO

POVEZNICE