Zavod za teorijsku fiziku

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

Broj posjeta:
5537

Zavod za teorijsku fiziku

 

Zavod za teorijsku fiziku predstavlja vodeće središte za istraživanja u području teorijske fizike u Hrvatskoj, posebice atomske i nuklearne fizike, nelinearne optike i fotonike, fizike kondenzirane materije i biofizike. Članovi Zavoda za teorijsku fiziku objavljuju najznačajnije rezultate svojih istraživanja u vodećim međunarodnim znanstvenim časopisima, uključujući i časopise s najvišim faktorom odjeka, Nature, Cell, Physical Review LettersPhysical Review A,B,C,E, itd. Velik broj objavljenih radova postigao je svojom kvalitetom i originalnošću značajan odjek u međunarodnoj znanstvenoj zajednici (od 2012. nadalje više od ukupno ~800 citata godišnje - ISI Web of Knowledge). Članovi zavoda redovito sudjeluju kao pozvani predavači i aktivni sudionici na uglednim međunarodnim znanstvenim skupovima i nositelji su niza kompetitivnih znanstveno-istraživačkih projekata i ugovora o međunarodnoj znanstvenoj suradnji. U 2013. godini ukupan iznos sredstava ugovorenih putem znanstvenih projekata  iznosi cca. 2.5 milijuna kuna.

 

Zavod za teorijsku fiziku predstavlja znanstveno-istraživačko središte za prijenos visoke razine znanstvenih spoznaja iz područja svojeg djelovanja, i uključuje u svoj rad najbolje studente i doktorande. Infrastrukturnu podršku svojim istraživanjima Zavod za teorijsku fiziku nalazi u modernom računskom klaster sustavu u čijoj uspostavi su sudjelovali članovi zavoda, kao i u resursima koji su raspoloživi u okviru Sveučilišnog računskog centra (SRCE) i Hrvatske nacionalne grid infrastrukture (CRO-NGI). Zavod za teorijsku fiziku je otvoren izvrsnim studentima i doktorandima, kao i brojnim istraživačima iz inozemstva, održava kontinuiranu suradnju sa eksperimentalnim fizičarima, cijeni intelektualnu znatiželju, unaprijeđenje znanja teorijske fizike, i vrijednosti akademske slobode i integriteta. 

 

 

Predstojnik Zavoda za teorijsku fiziku:

prof. dr. sc. Tamara Nikšić

Zavod za teorijsku fiziku

Fizički odsjek

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Bijenička c. 32, 10000 Zagreb

  • Telefon: +385-1-460-5574
  • Telefax: +385-1-468-0321

 

KONTAKT

 

 

 

Zamjenik predstojnika Zavoda za teorijsku fiziku:

Nenad Pavin

izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

Zavod za teorijsku fiziku

Fizički odsjek

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Bijenička c. 32, 10000 Zagreb

  • Telefon: +385-1-460-5663
  • Telefax: +385-1-468-0321

 

KONTAKT

 

 

Administracija:

 

 

Ksenija Krsnik 
 

Ksenija Krsnik

  • Soba 018, Fizički odsjek, Bijenička c. 32, Zagreb
  • Telefon: +385-1-460-5644
  • Telefax: +385-1-468-0321

KONTAKT

 

 

 
 

Marina Pavičić

  • Soba 018, Fizički odsjek, Bijenička c. 32, Zagreb
  • Telefon: +385-1-460-5592
  • Telefax: +385-1-468-0321

KONTAKT

 

 

 

 

 

 


Obavijesti