Zavod za teorijsku fiziku

 

Zavod za teorijsku fiziku predstavlja vodeće središte za istraživanja u području teorijske fizike u Hrvatskoj, posebice atomske i nuklearne fizike, nelinearne optike i fotonike, fizike kondenzirane materije i biofizike. Članovi Zavoda za teorijsku fiziku objavljuju najznačajnije rezultate svojih istraživanja u vodećim međunarodnim znanstvenim časopisima, uključujući i časopise s najvišim faktorom odjeka, Nature, Cell, Physical Review LettersPhysical Review A,B,C,E, itd. Velik broj objavljenih radova postigao je svojom kvalitetom i originalnošću značajan odjek u međunarodnoj znanstvenoj zajednici (od 2012. nadalje više od ukupno ~800 citata godišnje - ISI Web of Knowledge). Članovi zavoda redovito sudjeluju kao pozvani predavači i aktivni sudionici na uglednim međunarodnim znanstvenim skupovima i nositelji su niza kompetitivnih znanstveno-istraživačkih projekata i ugovora o međunarodnoj znanstvenoj suradnji. U 2013. godini ukupan iznos sredstava ugovorenih putem znanstvenih projekata  iznosi cca. 2.5 milijuna kuna.

 

Zavod za teorijsku fiziku predstavlja znanstveno-istraživačko središte za prijenos visoke razine znanstvenih spoznaja iz područja svojeg djelovanja, i uključuje u svoj rad najbolje studente i doktorande. Infrastrukturnu podršku svojim istraživanjima Zavod za teorijsku fiziku nalazi u modernom računskom klaster sustavu u čijoj uspostavi su sudjelovali članovi zavoda, kao i u resursima koji su raspoloživi u okviru Sveučilišnog računskog centra (SRCE) i Hrvatske nacionalne grid infrastrukture (CRO-NGI). Zavod za teorijsku fiziku je otvoren izvrsnim studentima i doktorandima, kao i brojnim istraživačima iz inozemstva, održava kontinuiranu suradnju sa eksperimentalnim fizičarima, cijeni intelektualnu znatiželju, unaprijeđenje znanja teorijske fizike, i vrijednosti akademske slobode i integriteta. 

 

 

Predstojnik Zavoda za teorijsku fiziku:

 
 

Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

Zavod za teorijsku fiziku

Fizički odsjek

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Bijenička c. 32, 10000 Zagreb

 • Telefon: +385-1-460-5663
 • Telefax: +385-1-468-0321

KONTAKT

WEB

 

 

 

Administracija:

 

 

Ksenija Krsnik 
 

Ksenija Krsnik

 • Soba 018, Fizički odsjek, Bijenička c. 32, Zagreb
 • Telefon: +385-1-460-5644
 • Telefax: +385-1-468-0321

KONTAKT

 

 

 
 

Marina Pavičić

 • Soba 018, Fizički odsjek, Bijenička c. 32, Zagreb
 • Telefon: +385-1-460-5592
 • Telefax: +385-1-468-0321

KONTAKT

 

 

 

 

 

 


Obavijesti
20.12.2013. u 10:05
Uređeno: 20.12.2013. u 12:08
Novi hrvatsko-njemački...

Djelatniku Zavoda za teorijsku fiziku, Doc. dr. sc. Tomislavu Marketinu odobren je hrvatsko-njemački znanstvenoistraživački projekt u okviru Programa zajedničkog poticanja razmjene sudionika u projektima između MZOS-a i DAAD-a:

 • Microscopic description of weak-interaction processes relevant for heavy element nucleosynthesis

Čestitamo!

Nils Paar

20.12.2013. u 09:58
Uređeno: 20.12.2013. u 10:43
Novi znanstveno-istraživački projekti...

U sklopu programa 'Znanstvena suradnja' Fonda Jedinstvo uz pomoć znanja (Unity through Knowledge Fund, UKF) za Potporu 'Preko granice' znanstvenicima Zavoda za teorijsku fiziku odobrena su dva projekta:

 • Pseudo-magnetic forces and fields for atoms and photons (voditelj Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan)
 • The role of microtubule pivoting in formation of complex structures such as microtubule bundles and mitotic spindles (voditelj Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin)

Čestitamo!

Nils Paar

09.12.2013. u 16:54
Uređeno: 20.12.2013. u 10:08
Znanstveni skup "Znanstveno i...

U utorak, 17. prosinca 2013. godine, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti obilježit će 70. godišnjicu smrti svog počasnog člana Nikole Tesle znanstvenim skupom pod nazivom “Znanstveno i tehničko nasljeđe Nikole Tesle”. Predsjednik Organizacijskog odbora je djelatnik našeg zavoda, akademik Dario Vretenar.

Nils Paar
[ Više... ]

Naša djelatnica izv. prof. dr. sc. Tamara Nikšić (Zavod za teorijsku fiziku) nagrađena je godišnjom Državnom nagradom za znanost u području prirodnih znanosti. Državne nagrade za znanost dodjeljuje Republika Hrvatska za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada. Čestitamo!

Nils Paar

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu