... u ljetni semestar

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Broj posjeta:
3084

Upisi u ljetni semestar ak.god. 2015/16.

Studenti svih smjerova dužni su ovjeriti zimski semestar i upisati ljetni semestar. Datumi upisa u ljetni semestar objavit će se naknadno.

Upise i ovjeru semestra studenti će obavljati preko studomata i računala u predvorju FO-a, a potom su dužni predati indeks Uredu za studente.

Za sva pitanja Ured za studente će biti otvoren od 11.00 do 13.00 sati.

 

Prilikom ovjere i upisa student mora:

  • Provjeriti je li sakupio sve potrebne potpise predmetnih nastavnika čime dokazuje da je obavio sve obaveze u praćenju nastavnih sadržaja tijekom zimskog semestra, odnosno ostvario preduvjete za upis u ljetni semestar.
  • Ukoliko student nije ostvario pravo na potpis, odnosno nije obavio sve obaveze u praćenju nastavnih sadržaja tijekom zimskog ili ljetnog semestra, nastavnik unosi u indeks napomenu ponovno upisati.
  • Vratiti sve knjige u knjižnicu i dobiti pečat u indeks.
  • Podmiriti sve financijske obveze iz prošlog semestra.
  • Ako student treći put upisuje neki predmet, prije upisa u ljetni semestar mora pisati molbu za isto.
  • Za upis dodatnog izbornog kolegija student je dužan pisati molbu.
  • Ispuniti Obrazac za nadopunu osobnih podataka.
  • Na kraju predati indeks u Ured za studente.

Studenti koji upisuju predmet Diplomski rad dužni su ispuniti obrazac za odobrenje teme i mentora diplomskog rada do 2. ožujka 2016. Isti možete preuzeti u Uredu za studente ili OVDJE.

Studenti bolonjskih studija koji nisu diplomirali do kraja ovjere zimskog semestra moraju pisati molbu kako bi im se odobrila postojeća tema diplomskog rada. Ponovni upis diplomskog rada podliježe obvezi plaćanja ECTS bodova.

 

Studenti su dužni podmiriti svoje financijske obveze iz zimskog semestra najkasnije do upisa ljetnog semestra.

Prema prema odluci PMF-a od 18. rujna 2014. molbe se plaćaju u iznosu od 100,00 kn.

Naknadna ovjera semestra prema odluci PMF-a od 18. rujna 2014. iznosi 400,00 kn.