Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 29. 01. 2021.  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – rukovoditelj područnog ureda ili službe (Glavni tajnik Fakulteta), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, pri Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 29. 01. 2021. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – rukovoditelj područnog ureda ili službe (Glavni tajnik Fakulteta), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, pri Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj - da je izabrana pristupnica: Ivana Šimić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 03. 02. 2021., za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – namještenik, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 03. 02. 2021., za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – namještenik, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a. – 1 izvršitelj - da je izabrana pristupnik: Nenad Stojić.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: razvojni inženjer za programsku podršku

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen preddiplomski ili diplomski studij informatičke struke;

-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu;

-          poželjno iskustvo rada u programskim jezicima JavaScript i nekih od njegovih frameworka (Angular, React), PHP, JQuery, Java;

-          poželjno iskustvo u radu s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL, MSSQL;

-          poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat.

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika.


Ponude s naznakom „Za radno mjesto razvojni inženjer za programsku podršku“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 27. 11. 2020. i u Universitasu od dana 30. 11. 2020. godine, pod točkom 6 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geološko-paleontološki zavod pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 27. 11. 2020. i u Universitasu od dana 30. 11. 2020. godine, pod točkom 6 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geološko-paleontološki zavod pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj - da je izabrana pristupnica: Marina Čančar.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 27. 11. 2020. i u Universitasu od dana 30. 11. 2020. godine, pod točkom 6 za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na određeno vrijeme u trajanju od tri (3) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 2 izvršitelja

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 27. 11. 2020. i u Universitasu od dana 30. 11. 2020. godine, pod točkom 6 za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na određeno vrijeme u trajanju od tri (3) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 2 izvršitelja - da su izabrani pristupnici: Valerije Makarun i Lucija Drobnjak.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 27. 11. 2020. i u Universitasu od dana 30. 11. 2020. godine, pod točkom 4 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine, u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu IP-2019-04-1868 "Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama ", u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 27. 11. 2020. i u Universitasu od dana 30. 11. 2020. godine, pod točkom 4 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine, u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu IP-2019-04-1868 "Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama ", u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj - da je izabrana pristupnica: Katarina Lisac.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 27. 11. 2020. i u Universitasu od dana 30. 11. 2020. godine, pod točkom 5 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu IP-2018-01-7590 „Selektivno ciljanje matičnih stanica sarkoma askorbinskom kiselinom“, u Zavodu molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 27. 11. 2020. i u Universitasu od dana 30. 11. 2020. godine, pod točkom 5 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu IP-2018-01-7590 „Selektivno ciljanje matičnih stanica sarkoma askorbinskom kiselinom“, u Zavodu molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj - da je izabran pristupni: Bruno Polak.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 25. 09. 2020. i u Universitasu od dana 28. 09. 2020. godine, pod točkom 1 za izbor u suradničko zvanje i na razvojno radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska) ili iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska) ili iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 25. 09. 2020. i u Universitasu od dana 28. 09. 2020. godine, pod točkom 1 za izbor u suradničko zvanje i na razvojno radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska) ili iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska) ili iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj - da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 24. 07. 2020. i u Universitasu od dana 27. 07. 2020. godine, pod točkom 4 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska), u sklopu HRZZ natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" za rad na HRZZ projektu UIP-2019-04-5332 "Gluonsko zasićenje u visoko energetskim proton-jezgra sudarima – istraživanje novih fenomenoloških smjernica", na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 24. 07. 2020. i u Universitasu od dana 27. 07. 2020. godine, pod točkom 4 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska), u sklopu HRZZ natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" za rad na HRZZ projektu UIP-2019-04-5332 "Gluonsko zasićenje u visoko energetskim proton-jezgra sudarima – istraživanje novih fenomenoloških smjernica", na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj - da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za projekte i nabavu), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u Pododsjeku u (središnjoj) službi za projekte i međunarodnu suradnju pri Službi Dekanata PMF-a  – 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

 https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=d3013a32-2ba1-41e0-9e26-108629bb846b

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 02. 12. 2020. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj referade, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom u Referadi za preddiplomske i diplomske studije pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 02. 12. 2020. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj referade, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom u Referadi za preddiplomske i diplomske studije pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj - da je izabrana pristupnica: Arijana Modić.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: administrativno-financijski suradnik

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen (do)diplomski sveučilišni studij društvenog, humanističkog, prirodoslovnog ili interdisciplinarnog smjera

-          1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

-          iskustvo u poslovima prijave, provedbe i praćenja projekata

-          izvrsno znanje engleskog jezika

-          izvrsno poznavanje rada na osobnom računalu


ROK ZA DOSTAVU PONUDA:
 8 dana

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika, dokaz o poznavanju rada na računalu


Ponude s naznakom „Za radno mjesto administrativno-financijski suradnik“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

 

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 27. 01. 2021., za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (spremačica) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za mehanizaciju i održavanje, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca, u punom radnom vremenu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 27. 01. 2021., za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (spremačica) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za mehanizaciju i održavanje, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca, u punom radnom vremenu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj - da je izabrana pristupnica: Gordana Pavlović.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. Statuta Fakulteta raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent (znanstvenik-povratnik) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

 

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=2ae743a9-26f1-44e2-bad4-df6dd480b0b5

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

 

1.       u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docent, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=4482f99a-85bb-4e38-aa52-7b5ec5dda590

 

 

2.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:
https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=b65ba1ff-8d2c-47ab-9e8e-34e4cbfa394d

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik , na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za praćenje znanstvenih projekata i materijalnih troškova (URED ZA PROJEKTE) pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=6fbf1ca9-5f34-403b-a7dc-0f98f4858d28

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu "Asymptotic analysis of boundary value problems in continuum mechanics" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za informatičke poslove), na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u punom radnom vremenu u Pododsjeku za računarstvo pri  Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

 

 

1.       u suradničko zvanje i na razvojno radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme u trajanju 4 (četiri) godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

              https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=ed14db33-5ce7-47b9-b0d6-20b91a411757

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!