Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 18. 3. 2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu „Izrada i razvoj programa praćenja za kornjaše s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja“ u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“, na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Biološkom odsjeku-1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 18. 3. 2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu „Izrada i razvoj programa praćenja za kornjaše s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja“ u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“, na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Biološkom odsjeku-1 izvršitelj da je izabrana pristupnica Andrea Blažević, mag. inženjer urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i  HZZ-a od dana 22.4. 2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste-namještenik (pomoćni vrtlar), na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana, u punom radnom vremenu, u Botaničkom vrtu pri Biološkom odsjeku PMF-a-1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i  HZZ-a od dana 22.4. 2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste-namještenik (pomoćni vrtlar), na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana, u punom radnom vremenu, u Botaničkom vrtu pri Biološkom odsjeku PMF-a-1 izvršitelj da je izabran pristupnik Domagoj Josić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i  HZZ-a od dana 18.3.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu-Obnova populacije potočne pastrve, na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Biološkom odsjeku-1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i  HZZ-a od dana 18.3.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu-Obnova populacije potočne pastrve, na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Biološkom odsjeku -1 izvršitelj da je izabran pristupnik Nikola Renić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i  HZZ-a od dana 16.3.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste-tehnički suradnik, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca, u punom radnom vremenu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Biološkom odsjeku-1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i  HZZ-a od dana 16.3.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste-tehnički suradnik, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca, u punom radnom vremenu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Biološkom odsjeku-1 izvršitelj da je izabran pristupnik Damir Perkov.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i  HZZ-a od dana 15. 4. 2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu -Horizon 202 „Marie Curie ITN-ETN IGITE“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Biološkom odsjeku-1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 15. 4. 2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu -Horizon 2020 „Marie Curie ITN-ETN IGITE“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Biološkom odsjeku – 1-izvršitelj da je izabran pristupnik Juan Antonio Ruiz Santiesteban.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu "Fraktalna analiza diskretnih dinamičkih sustava" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

  za izbor

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 78. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. za izbor u stručno zvanje i radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

 

  1. za izbor u stručno zvanje i radno mjesto viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Centru za tehničku potporu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

  1. za izbor u stručno zvanje i radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Centru za tehničku potporu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Fizičkom odsjeku PMF-a -2 izvršitelja

 

  1. za izbor u stručno zvanje i radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za analitičku kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj
Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: razvojni inženjer za programsku podršku

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen preddiplomski ili diplomski studij informatičke struke;

-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu;

-          poželjno iskustvo rada u programskim jezicima JavaScript i nekih od njegovih frameworka (Angular, React), PHP, JQuery, Java;

-          poželjno iskustvo u radu s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL, MSSQL;

-          poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat.

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika.


Ponude s naznakom „Za radno mjesto razvojni inženjer za programsku podršku“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!