Bilateralni projekti

Gruić Sovulj, Ita: Stanični odgovori na kanonsku i nekanonsku mistranslaciju, bilateralni hrvatsko-njemački projekt


Projekti financirani iz drugih izvora

Đaković, Marijana: Supramolekulska sinteza metaloorganskih krutina, Zaklada HAZU

Đilović, Ivica: Fleksibilni receptori u koordinacijskoj kemiji aniona, Zaklada HAZU

Horvat, Gordan: Templatno potpomognuta ciklizacija peptida u otopini; Zaklada HAZU, 2019.-2020.

Prugovečki, Biserka: Kristalizacija i strukturna istraživanja derivata ljudskog inzulina i
proteina HP1026 iz bakterije Helicobacter pylori,
Zaklada HAZU, 2016.-2017.

Rokov Plavec, Jasmina: Povezanost biosinteze proteina i metabolizma steroidnih hormona kod biljaka, Zaklada HAZU

Maršavelski, Aleksandra Catalytic selectivity toward fluorinated compoundsUnity Through Knowledge Fund

Maršavelski, Aleksandra: Mehanizmi diskriminacije u domeni za popravak pogreške
izoleucil-tRNA-sintetaze iz E. coli;
Zaklada HAZU, 2019.-2020.