Europski projekti

Bilateralni projekti

Gruić Sovulj, Ita: Stanični odgovori na kanonsku i nekanonsku mistranslaciju, bilateralni hrvatsko-njemački projekt


Projekti financirani iz drugih izvora

Đaković, Marijana: Supramolekulska sinteza metaloorganskih krutina, Zaklada HAZU

Đilović, Ivica: Fleksibilni receptori u koordinacijskoj kemiji aniona, Zaklada HAZU

Horvat, Gordan: Templatno potpomognuta ciklizacija peptida u otopini; Zaklada HAZU

Prugovečki, Biserka: Kristalizacija i strukturna istraživanja derivata ljudskog inzulina i
proteina HP1026 iz bakterije Helicobacter pylori,
Zaklada HAZU

Rokov Plavec, Jasmina: Povezanost biosinteze proteina i metabolizma steroidnih hormona kod biljaka, Zaklada HAZU

Maršavelski, Aleksandra: Mehanizmi diskriminacije u domeni za popravak pogreške
izoleucil-tRNA-sintetaze iz E. coli; 
Zaklada HAZU


Potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu

Begović, Tajana: Fizikalno-kemijska istraživanja površina, otopina i makromolekula

Biljan, Ivana: Dizajn i karakterizacija funkcionalnih organskih materijala

Cinčić, Dominik: Kristalno inženjerstvo organskih i metaloorganskih materijala

Đaković, Marijana: Od molekulske strukture do funkcijskih materijala

Galić, Nives: Razvoj i primjena instrumentnih analitičkih metoda 

Gruić Sovulj, Ita: Aminoacil-tRNA-sintetaze: evolucija i mehanizmi antibiotske rezistencije 

Hrenar, Tomica: Sinteza i kvantno-kemijsko istraživanje malih bioaktivnih molekula

Matković-Čalogović, Dubravka: Sinteza i strukturna karakterizacija organskih i kompleksnih spojeva; struktura proteina

Novak, Predrag: Analiza derivata makrolida, njihovih razgradnih produkata i primjesa

Petrović-Peroković, Vesna: Sinteza i strukturna analiza biološki aktivnih peptida, heterocikličkih spojeva i njihovih glikokonjugata

Rokov-Plavec, Jasmina: Utjecaj disulfidne veze na strukturu i funkciju proteina

Tomišić, Vladislav: Termodinamika koordinacijskih reakcija u otopini

Vrdoljak, Višnja: Anorganski materijali: sinteza i karakterizacija