Mobilnost studenata i osoblja

Prof. dr. sc. Martina Jakovčić, prodekanica za međunarodnu suradnju

Prof. dr. sc. Mladen Vuković, prodekan za nastavu

Antonijo Šimunović, voditelj Ureda za međunarodnu suradnju i praćenje projekta

Kontakt:

tel:     01 4606 091; 01 4606 067

e-mail: international@dekanat.pmf.hr

Ured za međunarodnu suradnju i praćenje projekata PMF-a djeluje u prostorijama Dekanata, Horvatovac 102a, kat -1.

 

ODSJEČKI ECTS KOORDINATOR: izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović

ODSJEČKI KOORDINATOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU: izv. prof. dr. sc. Jana Pisk

 

MOBILNOST STUDENATA

Studentska razmjena (Erasmus+ studijski boravak - Erasmus+ Study Mobility) podrazumijeva ostvarivanje dijela studijskog programa (semestra, akademske godine) na stranom sveučilištu odnosno odrađivanja stručne prakse (Erasmus+Traineeship) na inozemnoj ustanovi/instituciji/poduzeću. Međunarodnu suradnju ostvaruju studenti PMF-a uključivanjem u Erasmus+ i ostale programe mobilnosti.

Financiranje studentske razmjene, odnosno stručne prakse ovisi o zemlji u kojoj se nalazi prihvatno visoko učilište:

Erasmus+ studijski boravak:

Za programske države:

  • Skupina 1 (Danska, Finska, Irska, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska) - 550 EUR mjesečno
  • Skupina 2 (Austrija, Belgija, Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Španjolska) - 550 EUR mjesečno
  • Skupina 3 (Bugarska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Turska) - 500 EUR mjesečno

Za partnerske države detaljne informacije možete pronaći u Vodiču kroz Erasmus+.

Dodatna potpora od 250 EUR se može ostvariti ako studenti pripadaju nekoj od kategorija studenata s manje mogućnosti.

Erasmus+ stručna praksa:

Za programske države:

  • Skupina 1 (Danska, Finska, Irska, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska) - 700 EUR mjesečno
  • Skupina 2 (Austrija, Belgija, Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Španjolska) - 700 EUR mjesečno
  • Skupina 3 (Bugarska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Turska) - 650 EUR mjesečno

Za partnerske države detaljne informacije možete pronaći u Vodiču kroz Erasmus+.

Dodatna potpora od 250 EUR se može ostvariti ako studenti pripadaju nekoj od kategorija studenata s manje mogućnosti.

 

Popis sveučilišta s kojima PMF ima sklopljen Erasmus sporazum za akademsku godinu 2023./2024.

 

MOBILNOST OSOBLJA

Međunarodna suradnja nastavnika i suradnika na PMF-u ostvaruje se njihovim aktivnim sudjelovanjem u radu međunarodnih strukovnih udruga i tijela, te duljim ili kraćim boravcima u inozemstvu u svojstvu gostujućih nastavnika, odnosno znanstvenika, pozvanih predavača na znanstvenim skupovima, sveučilištima i znanstvenim institutima te aktivnih sudionika međunarodnih znanstevnih skupova.

Poseban oblik međunarodne suradnje PMF-a predstavlja i dolazna mobilnost nastavnika i studenata stranih sveučilišta za potrebe održavanja nekih od oblika nastave nastave.

Mobilnost sveučilišnih nastavnika se temelji na bilateralnim sporazumima s partnerskim sveučilištima.