O djelatniku

doc. dr. sc. Jana Pisk

Zvanje: docent

Lokacija:
112
Telefon:
+385 1 4606 350
Telefon kućni:
6350
Zavod/služba:
Zavod za opću i anorgansku kemiju
Godina diplomiranja:
2007.
Godina doktoriranja:
2012.
Na zavodu od:
2007.

Nastava

Životopis

Diplomirala (2007.) na Fizičkom odsjeku (prof. fizike i kemije) i doktorirala (2012.) kemiju na PMF-u u Zagrebu. Od 2007. je znanstveni novak-asistent, a on 2013. znanstveni novak-viši asistent na Zavodu za opći i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a. U tijeku doktorskog studija je gostovala na LCC-IUT Paul Sabatier Toulouse III (2010/2011). Poslijedoktorski se usavršavala na CNRS-LCC Toulouse (ožujak 2015. do veljača 2016.). Od 2018. docent na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a.

Bavi se koordinacijskim kompleksima molibdena(VI) i (V) s derivatima piridoksala (jedna od formi vitamina B6). Pripravljeni kompleksi su ispitani kao katalizatori u reakcijama epoksidacije ciklooktena, bez dodataka organskih otapala.

Objavila je 12 znanstvenih radova (citirana u bazi CC).

Bavi se popularizacijom znanosti (Dan i noć na PMF-u).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije

Pisk, Jana; Prugovečki, Biserka; Matković-Čalogović, Dubravka; Jednačak, Tomislav; Novak, Predrag; Agustin, Dominique; Vrdoljak, Višnja. Pyridoxal hydrazonato molybdenum(VI) complexes : assembly, structure and epoxidation (pre)catalyst testing under solvent-free conditions. // RSC Advances. 4 (2014) ; 39000-39010.


Pisk, Jana; Prugovečki, Biserka; Matković-Čalogović, Dubravka; Poli, Rinaldo; Agustin, Dominique; Vrdoljak, Višnja. Charged dioxomolybdenum(VI) complexes with pyridoxal thiosemicarbazone ligands as molybdenum(V) precursors in oxygen atom transfer process and epoxidation (pre)catalysts. // Polyhedron. 33 (2012) , 1; 441-449.


Pisk, Jana; Agustin, Dominique; Vrdoljak, Višnja; Poli, Rinaldo. Epoxidation Processes by Pyridoxal Dioxomolybdenum(VI) (Pre)Catalysts Without Organic Solvent. // Advanced synthesis & catalysis. 353 (2011) , 16; 2910-2914.


Vrdoljak, Višnja; Prugovečki, Biserka; Matković-Čalogović, Dubravka; Pisk, Jana. Hybrid organic-inorganic compounds based on the Lindqvist polyoxomolybdate and dioxomolybdenum(VI) complexes. // Crystengcomm. 13 (2011) ; 4382-4390.

Izabrani projekti

Suradnik na projektu: "Metallosupramolecular architectures and inorganic-organic polyoxometalate based hybrides", IP-06-2016-4221, Croatian Science Foundation (2017 – 2021)

Suradnik na projektu: Ministry of Science, Republic of Croatia: "New complex compounds and materials - chemical and biological catalysts" (2007-2013) 

Fellowship for the project  "Diligent search for chemical bio-sources: Solvent-free homogeneous and heterogeneous oxidation processes catalysed by polyoxometalates (PomFree)", Newfelpro and Marie Curie Cofund (March 2015 - July 2016)

Fellowship for the project "Dioxomolybdenum(VI) complexes with ligands containing pyridoxal moiety – epoxidation of olefins" 03.01/ O-3511-2010, Croatian Science Foundation (October 2010 – April 2011)

Fellowship for the project "Dioxomolybdenum(VI) and oxovanadium(V) complexes with ligands containing pyridoxal moiety – epoxidation of olefins", French Embassy and Ministry of Science, Republic of Croatia, October 2010 – June 2011