Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Završni ispit

Šifra: 43604
ECTS: 5.0
Nositelji:
Izvođači: Tajana Begović - Seminar
Branimir Bertoša - Seminar
Ivana Biljan - Seminar
Nikola Bregović - Seminar
Dominik Cinčić - Seminar
Marina Cindrić - Seminar
Morana Dulić - Seminar
Marijana Đaković - Seminar
Ivica Đilović - Seminar
Nives Galić - Seminar
Ita Gruić Sovulj - Seminar
Gordan Horvat - Seminar
Tomica Hrenar - Seminar
Tomislav Jednačak - Seminar
Nenad Judaš - Seminar
Iva Juranović Cindrić - Seminar
Ivan Kodrin - Seminar
Davor Kovačević - Seminar
Dubravka Matković-Čalogović - Seminar
Snežana Miljanić - Seminar
Draginja Mrvoš-Sermek - Seminar
Predrag Novak - Seminar
Vesna Petrović Peroković - Seminar
Jana Pisk - Seminar
Nevenka Poje - Seminar
Josip Požar - Seminar
Ines Primožič - Seminar
Biserka Prugovečki - Seminar
Jasmina Rokov Plavec - Seminar
Sanda Rončević - Seminar
Mirta Rubčić - Seminar
Željka Soldin - Seminar
Vladimir Stilinović - Seminar
Đani Škalamera - Seminar
Vladislav Tomišić - Seminar
Višnja Vrdoljak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Praktikum biokemije
Položen : Analitička kemija 2
Položen : Fizikalna kemija 2
Položen : Matematičke metode u kemiji 2
Položen : Praktikum analitičke kemije 2

Polaganje predmeta :
Položen : Anorganska kemija 2
Položen : Molekularno modeliranje
Položen : Opća biokemija
Položen : Praktikum anorganske kemije 2
Položen : Praktikum fizikalne kemije 2
Položen : Praktikum organske kemije 2
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti