O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković

Zvanje: izvanredni profesor

Lokacija:
120b
Telefon:
+385 1 4606 356
Telefon kućni:
6356

Nastava

Životopis

Marijana Đaković diplomirala je na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  gdje je obranila i doktorsku disertaciju ‘’The preparation and characterizatiton of pseudohalide complexes with selected metals and pyridinecarboxamides’’ (mentori: prof.dr.sc. Zora Popović i prof.dr.sc. Ekkehardt Tillmanns, Univesität Wien).

Od 1997. Zaposlena je na Zavodu na opću i anorgansku kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2013. godine izabrana u zvanje docenta. Boravila je u inozemstvu na Institut für Organische Chemie, Univesität Leipzig (1996.) i Institut für Minerallogie und Kristalographie, Univesität Wien (1998.) te se usavršavala na Zurich Crystallography School (2007.) i XII. BCA/CCA Intensive School on X-Ray Structure Analysis, (2009.).

Nositeljica je više kolegija Kemijskog odsjeka PMF-a u okviru diplomskog studija kemije te je koautorica jednog priručnika (skripta) pozitivno ocijenjenog od stručnog povjerenstva Kemijskog odsjeka PMF-a.

Glavna područja znanstvenog interesa M. Đaković su kristalografija malih molekula, supramolekulska kemija u čvrstom stanju, kristalni inženjering, kristalizacija te spektroskopska i termička karakterizacija molekulskih krutina. Aktivno je sudjelovala u brojnim znanstvenim projektima, a trenutno je voditeljica projekta ‘‘Engineering crystalline materials using metal complexes and non-covalent interactions’’ financiranog od Hrvatske Zaklade za znanost (2014.-2017.) i projekta ‘’From molecular structure t crystalline Cd(II)-containing materials: Synthetic ctrategies based on halogen bonding interactions’’ (financiran od Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti, 2014.-2015.).

M. Đaković objavila je 55 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recezijom koje indeksira baza Current Contents. Radovi su joj citirani više od 650 puta. Sudjelovala je s 21 priopćenja na domaćim te s 64 priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima.  

Održala je plenarna predavanja na dva međunarodna skupa, 3rd International Symposium on Halogen Bond, 2018. godine u Greenvilleu, SC, USA, te Twenty-third Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting, 2014. godine u Logarskoj dolini te je bila koautorom na još dva plenarna predavanja na međunarodnim konferencijama u Varšavi, 2008. (Nuclear magnetic resonance in chemistry, physics and biological sciences) i Pokljuki, 2012. (Twenty-first Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting). Održala je četiri pozvana predavanja na University of Warsaw (2009), XII International conference on coordination and bioinorganic chemistry (Smolenice, SK, 2009), University of Vienna (2017)  te na 4th European Crystallography School (Warsaw, PL, 2017), te 20 sekcijskih predavanja na međunarodnim skupovima.

Sudjelovala je u organizaciji više međunardnih skupova: 28th European Crystallographic Meeting, Warwick, UK, 2013 (članica Programskog odbora), 22nd Croatian-Slovenian Crystallographic Meeting, Biograd, 2013. (članica Organizacijskog odbora), Hot Topics in Contemporary Crystallography, Šibenik, 2014. (članica Organizacijskog odbora), 29th European Crystallographic Meeting, Rovinj, 2015 (dopredsjednica Organizacijskog odbora i članica Programskog odbora), 30th European Crystallographic Meeting, Basel, CH, 2016 (članica Programskog odbora), 3rd European Crystallography School, Bol, 2016), te je članica Programskog odbora Međunarodnog kristalografskog kongresa, IUCr2020 (Prag, Češka, 2020) i  Savjetodavnog odbora Međunarodnih simpozija o halogneskoj interakciji, International symoposium on halogen bond, ISXB.

Članica je Hrvatskog kemijskog društva, Hrvatske kristalografske zajednice (članica Odbora), Hrvatske udruge kristalografa (tajnica), Podpredsjednica je European Crystallographic Association (ECA Vice President), te članica Royal Society of Chemistry i American Chemical Society.

M. Đaković obnaša dužnost pomoćnika pročelnika Kemijskog odsjeka za međunarodnu suradnju (2014.- ) te je članica Povjerenstva za doktorske radove Sveučilišta u Zagrebu (2014.-2018.). Bila je članica Povjerenstva za upise na studij Kemije na PMF-u (predsjednica 2012.-2014., dopredsjednica 2010.-2012., članica 2009.-2010.).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije

 1. M. Đaković, M. Borovina, M. Pisačić, C.B. Aakeröy, Ž. Soldin, B.-M. Kukovec, I. Kodrin, Mechanically responsive crystalline coordination polymers with controllable elasticity, Angew. Chem. Int. Ed. 57 (2018) 14801-14805.
 2. M. Đaković, Ž. Soldin, B.-M. Kukovec, I. Kodrin, C.B. Aakeröy, N. Baus, T. Rinkovec, Building inorganic suprmaolecular architectures using principles adopted from the organic solid state, IUCrJ, 5 (2018) 13-21.
 3. M. Borovina, I. Kodrin, M. Đaković, Testing the limits of halogen bonding in coordination chemistry, CrystEngComm, 20 (2018) 539-549.
 4. B.-M. Kukoved, M. Malik, I. Kodrin, C.B. Aakeröy, M. Đaković, Directed assembly of acac-based complexes by deliberately fine-tuning molecular-recognition events, Cryst. Growth & Des. 16 (2016) 7308-7317.
 5. I. Kodrin, Ž. Soldin, C.B. Aakeroy, M. Đaković, Role of the ‘weakest link’ in a pressure-driven phase transition of two polytypic polymorphs, Crystal growth & design. 16 (2016) 2040-2051.
 6. C. Gunawardana, M. Đaković, C.B. Aakeröy,
  Diamondoid architectures from halogen-bonded halides, Chem. Commun. 54 (2018) 607-610.
 7. C.B. Aakeröy, T.K. Wijethunga, J. Desper, M. Đaković,
  Crystal Engineering with Iodoethynylnitrobenzenes: A Group of Highly Effective Halogen-Bond Donors, Crystal growth & design. 15 (2015) 3853-3861.

Profesionalni interesi i članstva

Članstva:

Hrvatsko kemijsko društvo (HKD), članica

Hrvatska kristalografska zajednica (HKZ), tajnica HKZ

Hrvatska udruga kristalografa (HUK), tajnica

American Chemical Society (ACS), članica

American Crystallographic Association (ACA), članica

Royal Society of Chemistry (RSC), članica

European Crystallographic Association (ECA), Podpredsjednica

Organizacija skupova i radionica:

25th Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography (IUCr25), Prague, CZ, 22-30. kolovoza 2020.

32th European Crystallographic Meeting (ECM31), Vienna, AT, 18.-23. kolovoza 2019.

31th European Crystallographic Meeting (ECM31), Oviedo, ES, 22.-27. kolovoza 2018.

25. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera (25HSKIKI), Poreč, 2017.

Hot Topics in Contemporary Crystallography 2 (HTCC2), Poreč, 22.- 26. travnja 2017.

30th European Crystallographic Meeting (ECM30), Basel, CH, 28. kolovoza - 1. rujna 2016.

4th European Crystallography School (ECS4, Warsaw, PL, 25. rujna - 2. listopada 2016.

3rd European Crystallography School (ECS3), Bol, 25. rujna - 2. listopada 2016.

29th European Crystallographic Meeting (ECM29), Rovinj, 23.-28. kolovoza 2015.

Hot Topics in Contemporary Crystallography (HTCC), Šibenik, 10.-15. svibnja 2014.

Izabrani projekti

Voditeljica projekta 'Engineering Crystalline materials using metal complexes and non-covalent interactions' financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost, 2014. - 2017.

Voditeljica projekta 'Supramolekulska sinteza metaloorganskih krutina' financiranog od strane Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 2016. - 2017.

Voditeljica projekta 'Od molekulske strukture do kristalnih materijala Cd(II): Strategije sinteze temeljene na halogenskim interakcijama' financiranog od strane Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 2014. - 2015.

Voditeljica projekta 'Supramolekulska uloga amidne skupine u koordinacijskoj kemiji' financiranog od strane Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 2013. - 2014.

Voditeljica projekta 'Uloga amidne skupine u supramolekulskom povezivanju kompleksnih spojeva vodikovim vezama' financiranog od strane Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 2012. - 2013.