Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Kemija 1
 
Šifra: 36206
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković - Predavanja
Izvođači: Mateja Pisačić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Tvari. Kemijska i fizikalna svojstva tvari. Zakoni kemijskog spajanja. Stehiometrija: relativna atomska i molekulska masa, molarna masa, mol, Avogadrova konstanta, iskazivanje kemijskog sastava. Formule kemijskih spojeva. Kemijske reakcije. Struktura atoma. Elektronska konfiguracija. Periodičnost svojstava elemenata. Energija ionizacije, elektronski afinitet, relativna elektronegativnost po Paulingu. Veličina atoma. Termokemija. Metali. Metalna veza. Kompaktne slagaline metala Izolatori i poluvodiči. Ionska veza. Energija kristalne rešetke. Born-Haberov ciklus. Svojstva ionskih spojeva. Kovalentna veza. Lewisove strukture. Parcijalni ionski karakter kovalentne veze. Struktura molekula. Svojstva kovalentnih spojeva. Međumolekulske interakcije. Van der Waalsove sile. Vodikova veza. Utjecaj molekulskih interakcija na fizička svojstva tvari. Krutine. Alotropija, polimorfija, izomorfija. Svojstva krutog stanja. Difrakcija rendgenskog zračenja na kristalima. Fazni dijagrami čistih tvari. Tekućine. Svojstva tekućina Plinovi. Priroda plinova. Plinski zakoni. Idealni plinovi. Realni plinovi. Kiseline i baze: Arrheniusova, Brönstedova i Lewisova teorija. Neutralizacija. Jakost kiselina i baza. Otopine. Otapanje ionskih, kovalentnih spojeva i plinova. Raoultov zakon. Koligativna svojstva otopina: tlaka para otapala iznad otopine, sniženje tališta, povišenje vrelišta i osmotski tlak. Elektrokemija. Elektrokemijski članci: galvanski i elektrolizni članak. Elektrokemijski niz. Faradayevi zakoni elektrolize.

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita studenti će biti u stanju:
-opisati i objasniti podjelu tvari, fizikalna i kemijska svojstva tvari te fizikalne i kemijske promjene tvari
- objasniti elektronsku strukturu atoma i povezati je sa svojstvima kemijskog elementa i njegovim položajem periodnom sustavu elemenata
- definirati i razlikovati vrste kemijskih veza i vrste međumolekulskih interakcija
- opisati i primijeniti plinske zakone idealnih plinova
- poznavati i objasniti koligativna svojstva otopina
- razlikovati i objasniti procese koji se događaju u galvanskom članku i elektrolitskoj ćeliji
- rješavati jednostavne numeričke probleme
Literatura:
  1. M. S. Silberberg: Chemistry, 5. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2009.
  2. M. Sikirica: Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
  3. R. Chang: Chemistry, 9. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2007.
  4. I. Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija I, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
  5. I. Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija II, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
  6. D. Grdenić: Molekule i kristali, 5. obnovljeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb 2006.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
Nema vijesti!
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu