Izbornik
 
O djelatniku
 
Mateja Pisačić, mag. chem.
Zvanje:asistent
Lokacija: 117
Telefon:+385 1 4606 305
Telefon kućni:6305
E-mail: E-mail
Zavod/služba : Zavod za opću i anorgansku kemiju
Godina diplomiranja:2017
Na zavodu od:2017

Nastava

sveučilišni preddiplomski

Životopis

Mateja Pisačić rođena je 1994. godine u Koprivnici. Nakon završene prirodoslovno-matematičke gimnazije u Križevcima, 2012. godine upisuje Preddiplomski sveučilišni studij kemija na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, koji završava 2015. godine. Te iste godine upisuje Diplomski sveučilišni studij kemija, smjer istraživački. Tijekom diplomskog studija kao demonstrator sudjeluje u nastavi kolegija Molekularno modeliranje. Diplomski rad, pod nazivom „Sinteza, karakterizacija i konformacijska analiza novih derivata aromatskih trinitrozo i azo spojeva“, izrađen na Zavodu za organsku kemiju, pod mentorstvom doc. dr. sc. Ivane Biljan i doc. dr. sc. Ivana Kodrina obranila je 2017. godine.

Od 2017. godine zaposlena je kao asistent na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na Zavodu za opću i anorgansku kemiju, te upisuje Poslijediplomski sveučilišni studij kemija (smjer Anorganska i strukturna kemija).

Znanstveni interes M. Pisačić usmjeren je na otopinsku i mehanokemijsku sintezu organskih spojeva i kompleksa prijelaznih metala, kristalni inženjering, supramolekulsku kemiju te molekularno modeliranje organskih i anorganskih spojeva.

Dobitnica je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2016./2017. za individualni znanstveni rad pod nazivom „Kinetika dimerizacije 2-nitrozopiridina i njegovih derivata u čvrstom stanju” izrađen na Zavodu za organsku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pod vodstvom doc. dr. sc. Ivane Biljan, te Nagrade Kemijskog odsjeka za znanstveno-istraživački rad studenata, 2017. godine.

Sudjelovala je u provedbi Otvorenih dana Kemijskog odsjeka (2015.-2018.), predstavljanju Kemijskog odsjeka na Smotri Sveučilišta u Zagrebu (2017.) i provedbi predstave Čarolije u kemiji (2018.).

Članica je Hrvatskog kemijskog društva.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu