Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Praktikum opće kemije 1
 
Šifra: 72870
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković - Predavanja
Izvođači: Nikola Bedeković - Laboratorijske vježbe
Mladen Borovina - Laboratorijske vježbe
Dino Kuzman - Laboratorijske vježbe
Mirna Mandarić - Laboratorijske vježbe
Aleksandar Meštrić - Laboratorijske vježbe
Mateja Pisačić - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Upoznavanje s radom u laboratoriju i laboratorijskim priborom
a) Svojstva plamena plinskog plamenika
b) Obrada stakla; Rezanje staklenih cijevi; Zataljivanje oštrih rubova stakla; Izrada kapalice; Izrada kapilare
c) Mjerenje mase predmeta

2. Svojstva tvari
a) Određivanje gustoće uzorka metala
b) Određivanje tališta nepoznatog uzorka
c) Određivanje vrelišta tekućine
3. Rastavljanje smjesa
a) Dekantiranje i filtriranje
b) Prekristalizacija kalijeva nitrata
c) Frakcijska kristalizacija
d) Razdvajanje smjese na temelju različite termičke postojanosti
e) Destilacija pri atmosferskom tlaku
f) Vakuumska destilacija

4. Molarna masa
a) Određivanje molarne mase ugljikova dioksida
b) Određivanje molarne mase lako isparljive tekućine Dumasovom metodom
c) Određivanje molarne mase metala

5. Priprava otopina
a) Razrijeđivanje klorovodične kiseline
b) Priprema otopine natrijeva karbonata
c) Standardizacija otopine klorovodične kiseline
d) Određivanje nepoznate množine natrijeva hidroksida

ISHODI:
Očekuje se da će nakon uspješno položenog ispita studenti moći
1. Izvoditi eksperiment u laboratoriju opće kemije koristeći standardni laboratorijski pribor i posuđe.
2. Primijeniti osnovna pravila za siguran rad u laboratoriju prilikom rukovanja tvarima u laboratoriju.
3. Bilježiti opažanja i rezultate mjerenja, kemijskih promjena.
4. Voditi laboratorijski dnevnik.
5. Pisati referate i u njima objasniti uočene promjene, iznijeti i komentirati najvažnije rezultate pokusa.
6. Napisati najznačajnije zaključke na temelju opažanja i rezultata.
7. Koristiti laboratorijski opremu za pravilno određivanje mase, volumena, tlaka i temperature.
8. Primijeniti temeljna znanja o otopinama, procesima otapanja i odnosu topljivosti i temperature.
9. Identificirati tvari na temelju znanja o svojstvima tvari.
Literatura:
  1. 1. M. Sikirica, B. Korpar?Čolig, Praktikum iz opće i anorganske kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
Nema vijesti!
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu