Pravila participiranja studenata u troškovima studija

SVEUČILIŠNI MODEL PARTICIPIRANJA REDOVITIH STUDENATA U TROŠKOVIMA STUDIJA

 • Senat  Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je sjednici, održanoj 11. rujna 2012. godine, donio Odluku o ujednačavanju sustava participacija u troškovima studija redovitih studenata viših godina na Sveučilištu u Zagrebu, zasnovanu na Odlukama Vlade RH. Koristeći opciju iz navedene Odluke, Prirodoslovno-matematički fakultet zadržao je u akad. god. 2012./2013. dosadašnji sustav participacija. Međutim, u skladu s navedenom odlukom, PMF od akad. god. 2013./2014. primjenjuje sveučilišni model usvojen na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu 12. ožujka 2013. Skrećemo pažnju svim studentima preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija na PMF-u na novi, na sveučilišnoj razini određen iznos participacija u troškovima studija, kao i na kritičnu granicu od 30 ECTS bodova koja se navodi u spomenutom dokumentu.
 • Dopuna i tumačenje Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

 

 • Vijeće PMF-a na sjednici održanoj 26. ožujka 2020. godine donijelo Privremenu odluku o participiranju u troškovima studija za redovite studente u akademskoj godini 2020./2021.
 • Vijeće PMF-a na sjednici održanoj 26. ožujka 2020. godine donijelo je  Odluku o cijeni upisa za akademsku godinu 2020./2021.
 • Vijeće PMF-a na sjednici održanoj 21. svibnja 2021. godine donijelo je Odluku o participiranju u troškovima studija za redovite studente u akademskoj godini 2021./2022.
 • Vijeće PMF-a na sjednici održanoj 21. svibnja 2021. godine donijelo je Odluku o cijeni upisa za akademsku godinu 2021./2022.

 • Vijeće PMF-a na sjednici održanoj 26. svibnja 2022. godine donijelo je  Odluku  o cijeni upisa za akademsku godinu 2022./2023.

 • Vijeće PMF-a na sjednici održanoj 22. rujna 2022. godine donijelo je  Odluku  o cijeni upisa za akademsku godinu 2022./2023.
 • Vijeće PMF-a na sjednici održanoj 22. rujna 2022. godine donijelo je Odluku o participiranju u troškovima studija za redovite studente u akademskoj godini 2022./2023.
 • Vijeće PMF-a na sjednici održanoj 23. veljače 2023. godine donijelo je Odluku o cijeni upisa za akademsku godinu 2023./2024.

 

 

UPLATE PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA

 • Molimo da za potrebne uplate Kemijskom odsjeku opću uplatnicu popunite na prema primjeru koji je naveden ovdje.
   
 • Ovisno o svrsi plaćanja treba napisati:

  Poziv na broj odobrenja: 503621-105-OIB STUDENTA
  Opis plaćanja: Participacija u troškovima studija - preddiplomski sveučilišni studij

  ili

  Poziv na broj odobrenja: 503624-105-OIB STUDENTA
  Opis plaćanja:  Participacija u troškovima studija - diplomski sveučilišni studij
   
 • Sve uplate i isplate mogu se obavljati u nekom od poštanskih ureda, poslovnim bankama, FINA-i ili putem internet bankarstva (uz odgovarajuću potvrdu banke) na odgovarajući broj računa.

 

OSLOBAĐANJE PLAĆANJA DIJELA ILI CIJELE PARTICIPACIJE U TROŠKOVIMA STUDIJA

Na temelju Odluke Vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta:

 • Studenti koji studiraju najdulje dvije akademske godine, a do 30. rujna 2022. godine su položili sve ispite i ispunili sve studijske obveze osim polaganja diplomskog ispita, oslobađaju se obveze plaćanja participacije pod uvjetom da završe studij do kraja zimskog semestra akademske godine 2022./2023. na način i u skladu s posebnom odlukom Vijeća odsjeka, a nakon podnošenja molbe putem Ureda za studente.* Studenti trebaju imati već prijavljenu temu diplomskog rada te su dužni molbi priložiti pisanu potvrdu mentora da je eksperimentalni dio rada okončan i da je diplomski rad u završnoj fazi tehničke obrade.
 • Studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije oslobađaju se plaćanja 50% iznosa participacije pod uvjetom da završe studij do kraja zimskog semestra akademske godine 2022./2023. na način i u skladu s posebnom odlukom Vijeća odsjeka, a nakon podnošenja molbe putem Ureda za studente.*
 • Studenta se može osloboditi plaćanja punog iznosa participacije posebnom odlukom Vijeća odsjeka, a prema pravilima iz Odluke Vijeća PMF-a.
  Dokumentacija koju student treba priložiti molbi za oslobađanje plaćanja participacije je originalna potvrda o zajamčenoj minimalnoj naknadi ovlaštenog centra za socijalnu skrb (ne starija od 30 dana od dana izdavanja).*

 

* Za oslobađanje plaćanja (dijela ili cijele) participacije student treba podnijeti molbu Kemijskom odsjeku putem Ureda za studente. Razmatrat će se samo molbe koje su napisane na odgovarajućem obrascu za podnošenje molbi koji se može preuzeti u izborniku Dokumenti. Pri tome osim ispunjenog i potpisanog obrasca student obavezno prilaže i odgovarajuću dokumentaciju. Sve molbe bit će riješene u skladu s odlukama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.