Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kristalokemija

Šifra: 69312
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović
izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković
Izvođači: prof. dr. sc. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. Definirati operacije simetrije, Bravaisove rešetke, kristalne sustave, točkine i prostorne grupe
2. Navesti osnovne tipove kristalnih struktura metala i legura.
3. Opisati fazne dijagrame. Računati udjele i sastave komponenata iz binarnog faznog dijagrama.
4. Navesti karakteristike ionske veze i opisati osnovne strukture ionskih spojeva.
5. Objasniti intermolekulske interakcije kod kovalentnih struktura.
6. Opisati osnovne metode određivanja kristalnih struktura.
7. Objasniti ovisnost strukture i svojstava.

NASTAVNI SADRŽAJ:
1. Svojstva kristala (nukleacija, rast, habitus, boja, tvrdoća). 2. Millerov indeks; elementi simetrije: prave i neprave osi simetrije; točkine grupe; stereografska projekcija. 3. Elementi simetrije: vijčane osi, klizne ravnine; Bravaisove rešetke; prostorne grupe (simboli prostornih grupa); kvazikristali. 4. Prostorne grupe (detaljno); guste slagaline. 5. Osnove rentgenske difrakcije (Braggov zakon, recipročna rešetka, simetrija difrakcijske slike, uvjeti pogašenja refleksa). 6. Baze kristalnih struktura. 7. Struktura metala i legura (čvrste otopine, intermetalni spojevi, Lavesove faze, intersticijske legure, Hume-Rotheryeve faze, valentni intermetalni spojevi); fazni dijagrami. 8. Ionska veza (ionski radijus, energija rešetke, Paulingova pravila). 9. Važniji strukturni tipovi ionskih kristala. 10. Silikati. Beskonačne kovalentne strukture. 11. Molekulski kristali (međuatomske interakcije, energija rešetke). 12. Možemo li pretpostaviti strukturu molekulskog kristala? 13. Supramolekulske strukture. 14. Strukture proteina. Tijekom svih predavanja o strukturama: odnos strukture i svojstava.
Literatura:
  1. 1. A. R. West: Solid State Chemistry and its Applications, Wiley, New York, 1998.
    2. D. Grdenić, Molekule i kristali, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
  2. C. Giacovazzo, H.L. Monaco, D. Viterbo et al.: Fundamentals of Crystallography, 2. izd., IUCr, Oxford Univ. Press, Oxford 2002.
3. semestar
Izborni predmeti - Strukturna biologija - Redovni Studij - Molekularna biologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan