O djelatniku

prof. dr. sc. Željka Soldin

Zvanje: redoviti profesor

Lokacija:
-027
Telefon:
+385 1 4606 348
Telefon kućni:
6348

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Željka Soldin je diplomirala (1997) i magistrirala (2000) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagreb gdje je 2006. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Sinteza i karakterizacija kompleksa žive(II) s piridinkarboksilnim i piridindikarboksilnim kiselinama”(mentorica prof. dr.sc. Zora Popović).Od 1997. godine radi kao mlađa asistentica, od 2001. kao asistentica, od 2006. kao viša asistentica, od 2008. kao docentica, od 2013. kao izvanredna profesorica te od 2019. kao redovita profesorica u Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a.

U svojem znanstvenom radu Željka Soldin bavi se pripravom i karakterizacijom (TGA/SDTA, DSC IR, Raman, NMR, PXRD) kompleksnih i organometalnih spojeva prijelaznih metala.

Rezultati dosadašnjih istraživanja rezultirali su objavljivanjem 32 znanstvena rada u časopisima što ih citira Current Contents te sudjelovanjem s 51 znanstvenim priopćenjem na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Nositeljica je 2 kolegija na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju te 2 kolegija na diplomskom studiju. Nastavni materijali vezani uz kolegije su studentima dostupni na sustavu za e-učenje MERLIN. Mentorica je 13 diplomskih i 11 završnih radova. Koautorica je skripte koja je pozitivno ocijenjena od strane stručnog povjerenstva Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Željka Soldin bila je predsjednica stručnog povjerenstva za provođenje razredbenog postupka kod upisa studenata (preddiplomski i diplomski studij) na Kemijski odsjek PMF-a u akad. god. 2010./2011. i 2011./2012. Bila je članica znanstveno-organizacijskog odbora XXIII. hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera, Osijek, 2013. Od 2013.-2017. god. obnašala je dužnost tajnice Hrvatskog-kemijskog društva. Od 2013. god. je ISVU i MOZVAG koordinatorica Kemijskog odsjeka PMF-a. Od 2015. godine članica je Povjerenstva za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu. Bila je predsjednica Izbornog povjerenstva Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za provođenje izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor PMF-a 2015., 2017. i 2019. godine. Od 2018. je zamjenica pročelnika Kemijskog odsjeka. 

Članica je Hrvatskog-kemijskog društva.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

 

  1. Ž. Soldin, D. Matković-Čalogović, G. Pavlović, J. Popović, M. Vinković, D. Vikić-Topić, Z. Popović, "Various coordination modes in mercury(II) complexes with quinoline-2-carboxylic acid. Preparation and structural characterization", Polyhedron28 (2009) 2735-2743.
  2. Ž. Soldin, M. Đaković, V. Petrović Peroković, K. Bošnjaković, Z. Popović, "Role of the group 12 metals in tuning the structural motif: From complexes to halometallate salts of 3-carbamoyl-1-methylpyridinium", Polyhedron 52 (2013) 689-698.
  3. I. Kodrin, Ž. Soldin, C. B. Aakeroy, M. Đaković, Role of the ‘weakest link’ in a pressure-driven phase transition of two polytypic polymorphs, Cryst. Growth Des. 16 (2016) 2040-2051.
  4. M. Đaković, Ž. Soldin, B.-M. Kukovec, I. Kodrin, C. B. Aakeroy, N. Baus, T. Rinkovec, Building inorganic supramolecular architectures using principles adopted from the organic solid state, IUCrJ 5 (2018) 13-21.
  5. Ž. Soldin, B.‑M. Kukovec, D. Matković‑Čalogović, Z. Popović, A design of mercury(II) coordination polymers with pyridinedicarboxylic acids: structural, spectroscopic and thermal studies, J. Inorg. Organomet. Polym. 28 (2018) 2080–2089.
  6. M. Đaković, M. Borovina, M. Pisačić, C. B. Aakeröy, Ž. Soldin, B.‐M. Kukovec, I. Kodrin, Mechanically Responsive Crystalline Coordination Polymers with Controllable Elasticity, Angew. Chem. Int. Ed. 57 (2018) 14801–14805.

Izabrani projekti

1997-2002. Pojekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, "Kemija žive u molekulskim sustavima od biološkog značaja" (voditelj: prof. dr. sc. Milan Sikirica)
2002-2007. Pojekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, "Kemija metala 12. skupine u molekulskim sustavima od biološkog značaja" (voditeljica: prof. dr. sc. Zora Popović)

2007-2009. Bilateralni hrvatsko-portugalski znanstveno-istraživački projekt, "Kompleksi prijelaznih metala u molekulskim sustavima od biološkog interesa" (voditeljica: prof. dr. sc. Zora Popović)

2009-2011. bilateralni hrvatsko-kineski projekt, „Synthesis of transition-metal-complex-functionalized ionic liquids and their application in homogenous catalysis(voditeljica: prof. dr.sc. Z. Popović)

2011-2013. bilateralni hrvatsko-kineski projekt, „Preparation of chiral ionic liquids and their applications to asymmetric arylation of aldehydes with arylboronic acid“ (voditeljica: prof. dr. sc. Z. Popović)

2007-2013 Pojekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, "Kemija metalnih kompleksa u reakcijama od biološkog značaja i novim materijalima" (voditeljica:   prof. dr. sc. Zora Popović)

2014-2017 "Engineering crystalline materials using metal complexes and non-covalent interactions" (voditeljica: doc. dr. sc. Marijana Đaković)

2016-2017 "KELANA - Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje" (voditeljica: dr. sc. Lidija Varga-Defterdarović)