Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Praktikum anorganske kemije 1
 
Šifra: 72876
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak - Predavanja
Izvođači: Mladen Borovina - Laboratorijske vježbe
Dino Kuzman - Laboratorijske vježbe
Mirna Mandarić - Laboratorijske vježbe
Ana Palčić - Laboratorijske vježbe
Jana Pisk - Laboratorijske vježbe
Mirta Rubčić - Laboratorijske vježbe
Željka Soldin - Laboratorijske vježbe
Marina Tašner - Laboratorijske vježbe
Edi Topić - Laboratorijske vježbe
Darko Vušak - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. HALOGENIDI METALA
a) Priprava željezova(III) klorida
b) Priprava kositrova(IV) jodida
c) Priprava bakrova(I) klorida
d) Priprava kositrova(II) klorida
d) Priprava amonijeva heksakloroplumbata(IV)
1.6. Priprava olovova(II) jodida

2.OKSIDI I PEROKSIDI
a) Priprava oksida željeza(III)
Priprava diklorotetrapiridinželjeza(II)
Priprava željezova(III) oksida monohidrata i željezova(III) oksida
b) Priprava oksida kroma(VI)i kroma(III)
c) Priprava kromova(VI) oksida
d) Priprava kromova(III) oksida
e) Priprava bakrova(I) oksida
f) Priprava barijeva peroksida oktahidrata

3. FOSFATI
a) Priprava amonijeva manganova(II) fosfata monohidrata
b) Priprava kalcijeva dihidrogenfosfata monohidrata
c) Priprava cinkova fosfata tetrahidrata

4. KARBOKSILATNI SPOJEVI METALA
a) Priprava tetrakis(-acetato)diakvadibakra(II)
b) Priprava kalijevog tris(oksalato)aluminata(III) trihidrata
c) Priprava cinkova(II) acetata
d) Priprava bazičnog cinkova(II) acetata
e) Priprava akva(1,10-fenantrolin- N,N)(malonato-O,O)bakra(II) monohidrata
f) Priprava akva(1,10-fenantrolin-N,N)(serinato-O,N)bakrovog(II) sulfata

5.KLATRATI
a) Priprava hidrokinon-sumporova(IV) oksida
b) Priprava klorova heksahidrata
c) Priprava ((tris-(mi-((2,3-butandioksimato)-O:O)-difluoro-diborato(2-))- N,N,N, N, N, N)željeza(II)

6.UPOTREBA IONSKIH IZMJENJIVAČA ZA ODJELJIVANJE I PRIPRAVU ANORGANSKIH SPOJEVA
a) Odjeljivanje Al(III) od Fe(III) kationa
b) Kompleksometrijsko određivanje aluminija pomoću dinatrijeve soli etilendiammintetraoctene kiseline
c) Priprava tiocianske kiseline
Određivanje koncentracije tiocianske kiseline titracijom s otopinom živina(II) nitrata
d) Millonova baza kao ionski izmjenjivač
Priprava Millonove baze
Priprava ionskog izmjenjivača

7 IZBORNE VJEŽBE
Priprava natrijeva hidrogensulfita
Priprava vodikova peroksida
Priprava aluminijeva(III) klorida
Priprava aluminijeva acetilacetonata
Priprava tetrakis(acetato)olova(IV)

Osim priprave anorganskih spojeva vježba uključuje i identifikaciju nekih od produkta metodom kemijske ili instrumentne analize (spektroskopija, termogravimetrija).

ISHODI:
Eksperimeti koji su izabrani omogućuju utvrđivanje znanja stečenog na predavanjima kroz predmet Anorganska kemija 1.
Očekuje se da će nakon uspješno položenog ispita studenti moći:
1. Primijeniti laboratorijske vještine za sintezu i odjeljivanje spojeva vezanih uz predmet Anorganske kemije 1 koristeći poznate postupke i standardnu laboratorijsku opremu i pribor.
2. Pokazati siguran rad u laboratoriju (uključujući ispravno rukovanje tvarima i kemijskim otpadom).
3. Analizirati i interpretirati podatke provedenih eksperimenata.
4. Karakterizirati priređene spojeve koristeći suvremene instrumente.
5. Identificirati dani anorganski spoj klasičnim metodama provođenjem kemijskih reakcija.
6. Primijeniti poznavanje klasifikacije elemenata i procijeniti važna svojstva spojeva uključujući stabilnost, topljivost, redoks svojstva i reaktivnost.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Anorganska kemija 1
Položen : Praktikum analitičke kemije 1
Položen : Praktikum organske kemije 1
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
2. 10. 2014. u 14:28
Uređeno: 3. 10. 2017. u 15:51

Obavještavaju se studenti III godine Preddiplomskog sveučilišnog studija KEMIJA da će se

PRAKTIKUM ANORGANSKE KEMIJE 1

održavati prema rasporedu:

Turnus I od 16. 10. 2017.: ponedjeljkom od 13-17 sati

Turnus II od 18. 10. 2017.: srijedom od 8-16 sati 

Turnus III od 11. 10. 2017.: srijedom od 8-16 sati 

Turnus IV od 13. 10. 2017.: petkom od 13-17 sati

 

Raspored po trunusima nalazi se na oglasnoj ploči Zavoda za opću i anorgansku kemiju 

 

Pozivaju se studenti da dođu u srijedu 4. 10. 2017. u  10 sati na dogovor u laboratorij PRAKTIKUMA ANORGANSKE KEMIJE (-026).

 

Interna skripta: M. Cindrić, Z. Popović, V. Vrdoljak, Priprava anorganskih spojeva, Zavod za opću i anorgansku kemiju, PMF, Zagreb, 2014.

potrebna za rad u praktikumu  možete preuzeti nakon autentikacije na web-stranici

http://www.pmf.unizg.hr/chem/studentske_stranice

 

Višnja Vrdoljak

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu