Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Praktikum organske kemije 1
 
Šifra: 41058
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Kodrin - Predavanja
Izvođači: Željka Car - Laboratorijske vježbe
Đani Škalamera - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Odjeljivanje smjese organskih spojeva, Izolacija kafeina iz čaja; Kromatografija na stupcu; Kinetika; Oksidacija, Redukcija; Esterifikacija; IR-spektroskopija.

ISHODI UČENJA:
Navesti i objasniti osnovne metode razdvajanja i pročišćavanja organskih tvari.
Provesti filtriranje, ekstrakciju, destilaciju pri atmosferskom tlaku, kromatografiju na stupcu i tankom sloju i prekristalizaciju.
Pravilno koristiti aparaturu za zagrijavanje uz povratno hladilo.
Izračunati prinos reakcije i konstantu brzine reakcije prvog i drugog reda.
Napisati mehanizme reakcija eserifikacije, redukcije i oksidacije.
Snimiti i analizirati IR spektre jednostavnih organskih spojeva.
Literatura:
  1. Interna skripta
  2. L. F. Fieser, K. L. Williamson, Organic Experiments, D.C. Heat and Co., Lexington, 1975.
  3. J. A. Moore, D. L. Dalrymple, Experimental Methods in Organic Chemistry, W.B. Saunders, Philadelphia, 1976.
  4. C. F. Most Jr., Experimental Organic Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 1988.
  5. R. M. Silverstein, G. C. Bassler, T. C. Morrill, Spectrometric Identification of Organic Compounds, 5th Ed., John Wiley & Sonc, New York, 1991.
  6. S. H. Pine, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
  7. J. March, Advanced Organic Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 2001.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Organska kemija
Odslušan : Organska kemija
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
Nema vijesti!
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu