Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Praktikum organske kemije 1
 
Šifra: 41058
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Kodrin - Predavanja
Izvođači: Krešimir Baumann - Laboratorijske vježbe
Željka Car - Laboratorijske vježbe
Đani Škalamera - Laboratorijske vježbe
Katarina Varga - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Odjeljivanje smjese organskih spojeva, Izolacija kafeina iz čaja; Kromatografija na stupcu; Kinetika; Oksidacija, Redukcija; Esterifikacija; IR-spektroskopija.

ISHODI UČENJA:
Navesti i objasniti osnovne metode razdvajanja i pročišćavanja organskih tvari.
Provesti filtriranje, ekstrakciju, destilaciju pri atmosferskom tlaku, kromatografiju na stupcu i tankom sloju i prekristalizaciju.
Pravilno koristiti aparaturu za zagrijavanje uz povratno hladilo.
Izračunati prinos reakcije i konstantu brzine reakcije prvog i drugog reda.
Napisati mehanizme reakcija eserifikacije, redukcije i oksidacije.
Snimiti i analizirati IR spektre jednostavnih organskih spojeva.
Literatura:
  1. Interna skripta
  2. L. F. Fieser, K. L. Williamson, Organic Experiments, D.C. Heat and Co., Lexington, 1975.
  3. J. A. Moore, D. L. Dalrymple, Experimental Methods in Organic Chemistry, W.B. Saunders, Philadelphia, 1976.
  4. C. F. Most Jr., Experimental Organic Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 1988.
  5. R. M. Silverstein, G. C. Bassler, T. C. Morrill, Spectrometric Identification of Organic Compounds, 5th Ed., John Wiley & Sonc, New York, 1991.
  6. S. H. Pine, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
  7. J. March, Advanced Organic Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 2001.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Organska kemija
Odslušan : Organska kemija
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
17. 10. 2018. u 11:28

Za upis Praktikuma organske kemije 1 (studenti koji nisu položili Organsku kemju) potrebno je položiti ulazni kolokvij (najmanje 50%) u sklopu kolegija Organska kemija. Kolokvij će biti održan krajem zimskog semestra. Kolokvij može obuhvatiti provjeru sljedećih znanja:

  1. jednadžbe kemijskih reakcija, stehiometrija kemijskih reakcija (izračun mjerodavnog reaktanta i prinosa reakcije), priprava otopina određene koncentracije, osnovna znanja o metodama pročišćavanja tvari: filtriranje, destilacija, prekristalizacija;
  2. prepoznavanje funkcijskih skupina, osnove nomenklature organskih spojeva, crtanje molekula odgovarajućim strukturnim formulama, osnove stereokemije organskih molekula, pisanje kemijskih jednadžbi organskih reakcija, određivanje oksidacijskih stanja organskih molekula, redoks reakcije, mehanizmi odabranih organskih reakcija, energijski dijagrami, rezonantne strukture, kiselost i bazičnost organskih molekula.
Ivan Kodrin

Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu