Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum anorganske kemije 2

Šifra: 41056
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Mladen Borovina - Laboratorijske vježbe
Dino Kuzman, mag. chem. - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Biserka Prugovečki - Laboratorijske vježbe
Edi Topić, mag. chem. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. DIKETONATNI KOMPLEKSI PRIJELAZNIH METALA:
a) Priprava tris(2,4-pentandionato)željeza(III),
b) Priprava tris(2,4-pentandionato)kobalta(III),
c) Priprava oksobis(2,4-pentandionato)vanadija(IV),
d) Priprava tris(2,4-pentandionato)mangana(III),
e) Priprava tris(2,4-pentandionato)kroma(III),
f) Priprava tris(3-nitro-2,4-pentandionato)kobalta(III),
g) Priprava bis(2,4-pentandionato)mangana(II),

2. OKSALATNI KOMPLEKSI METALA:
a) Priprava kalijevog tris(oksalato)kromata(III) trihidrata,
b) Priprava kalijevog tris(oksalato)ferata(III) trihidrata,
b) Priprava kalijevog tris(oksalato)manganata(III) trihidrata,

3. KOMPLEKSI METALA S DUŠIKOVIM LIGANDIMA:
a) Priprava heksaamminkobaltovog(III) klorida, Određivanje sastava kompleksa
b) Priprava heksaamminniklovog(II) klorida, Određivanje sastava kompleksa
c) Priprava amonijevog diammintetranitrokobaltata(III), (Erdmannova sol),
d) Priprava bis(2,3-butandion- dioksimato)kloropiridinkobalta(III),

4. TIOCIANATNI KOMPLEKSI PRIJELAZNIH METALA:
a) Priprava tetrametilamonijevog diokso tetrakis(tiocianato-N)molibdata(VI),
Priprava tiocianske kiseline,
b) Priprava kalijevog tetrakis(tiocianato-N)kobaltata(II),
c) Priprava trans-dipiridinbis(tiocianato-N)bakra(II),
d) Priprava kalijevog heksakis(tiocianato-N)-kromata(III) tetrahidrata,

5. PRIPRAVA KOMPLEKSA Cr(II), Cr(V), Mo(V) i Cu(I) REDUKCIJSKIM REAKCIJAMA:
a) Priprava kalijevog tetraperoksokromata(V), Određivanje sastava kompleksa
b) Priprava mi-okso-dioksotetrakis(2,4-pentandionato)dimolibdena(V),
Priprava bis(2,4-pentandionato)dioksomolibdena(VI), )
Priprava kompleksa tetrakis(mi-acetato)diakvadikroma(II),
d) Priprava tris(tiourea)bakrovog(I) sulfata monohidrata,

6. IZOMERIJA U KOORDINACIJSKOJ KEMIJI:
a) Priprava kompleksa pentaamminbromokobaltovog(III) klorida, i pentaamminsulfatokobaltovog(III) bromida,
b) Priprava kompleksa pentaamminklorokobaltovog(III) klorida,
c) Priprava kompleksa pentaamminnitro-N-kobaltovog(III) klorida, i pentaamminnitrito-O-kobaltovog(III) klorida,
d) Priprava tris(etilendiamin)kromovog(III) klorida trihidrata.

Osim priprave anorganskih spojeva vježba uključuje i identifikaciju nekih od produkta metodom kemijske ili instrumentalne analize (difrakcija na monokristalnom i polikristalnom uzorku)

ISHODI:
Eksperimeti koji su izabrani omogućuju utvrđivanje znanja stečenog na predavanjima kroz predmet Anorganska kemija 2.
Očekuje se da će nakon uspješno položenog ispita studenti moći:
1. Primijeniti laboratorijske vještine za sintezu i odjeljivanje kompleksnih spojeva vezanih uz predmet Anorganska kemija 2 koristeći poznate postupke i standardnu laboratorijsku opremu i pribor.
2. Pokazati siguran rad u laboratoriju (uključujući ispravno rukovanje tvarima i kemijskim otpadom).
3. Analizirati i interpretirati podatke provedenih eksperimenata.
4. Karakterizirati priređene kompleksne spojeve koristeći suvremene instrumente.
5. Identificirati dani anorganski spoj klasičnim metodama provođenjem kemijskih reakcija.
6. Primijeniti poznavanje klasifikacije elemenata i procijeniti važna svojstva spojeva uključujući stabilnost, topljivost, redoks svojstva i reaktivnost.
Literatura:
  1. M. Cindrić, Z. Popović, V. Vrdoljak, Priprava anorganskih spojeva I i II (interna skripta)
  2. W. L. Jolly, The Synthesis and Characterization of Inorganic Compounds, Waveland Press., 1991.
  3. G. S. Girolami, T. B. Rauchfuss, R. J. Angelici, Synthesis and Technique in Inorganic Chemistry, 3. izd., University Science Books, Sausalito, 1999.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Anorganska kemija 2
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Obavještavaju se studenti III godine Preddiplomskog sveučilišnog studija KEMIJA koji do 26.2. 2021. nisu upisali predemet 

PRAKTIKUM ANORGANSKE KEMIJE 2

a planiraju ga upisati do kraja upisnoga roka da se hitno jave nositelju kolegija najkasnije do kraja dana 3. 3. 2021. kako bi mogli napraviti raspored po turnusima. 

S radom u praktikumu započet ćemo tjedan, 8. 3. 2021. 

Molim vas pratite obavijesti na stranicama Kemijskog odsjeka ili na MS Teamsu

 

Autor: Višnja Vrdoljak

Obavještavaju se studenti III. god. Preddiplomskog sveučilišnog studija Kemija da za

  

UPIS OCJENE iz Praktikuma anorganske kemije 2

 

trebaju ostaviti indeks od 12 do 13 h sati u praktikumu -026 gdje će ga moći preuzeti idući dan u isto vrijeme. Datumi za upis ocjene su:

 

                                        1. rujanski rok: 10. 9. 2019.

                                        2. rujanski rok:  17. 9. 2019.

 

Samo studenti koji imaju pregledane i ispravljene referate mogu prijaviti ispit putem studomata.

Autor: Višnja Vrdoljak

Obavještavaju se studenti III godine Preddiplomskog sveučilišnog studija KEMIJA da će se

PRAKTIKUM ANORGANSKE KEMIJE 2

održavati ponedjeljkom srijedom od 8-16 sati

Raspored po trunusima: Turnusi i popis vježbi za prvi termin u praktikumu

 

Interna skripta: M. Cindrić, Z. Popović, V. Vrdoljak, Priprava anorganskih spojeva, Zavod za opću i anorgansku kemiju, PMF, Zagreb, 2014.

potrebna za rad u praktikumu možete preuzeti nakon autentikacije na web-stranici

http://www.pmf.unizg.hr/chem/studentske_stranice

Autor: Višnja Vrdoljak