O djelatniku

prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Zvanje: redoviti profesor

Lokacija:
-027
Telefon:
+385 1 4606 347
Telefon kućni:
6347

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Diplomirala (1994.), magistrirala (1998.) i doktorirala (2005.) iz područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1995. godine radi kao vježbenica, od 1997. kao mlađa asistentica, od  1998. kao asistentica, od 2005. kao viša asistentica, od 2007. kao docentica, od 2012. kao izvanredna profesorica te od 2018. kao redovita profesorica na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Od 1995. sudjelovala je i sudjeluje u radu sedam znanstvenih projekata.

Boravila je šest mjeseci u Institute of Molecular Agrobiology u Singapuru, gdje je radila u grupi za proteinsku kristalografiju pod vodstvom doc. dr. sc. Kunchithapadam Swaminathana.

Glavno područje znanstvenog rada Biserke Prugovečki je sinteza i strukturna karakterizacija biološki aktivnih spojeva;  pretežito rentgenska strukturna analiza  "malih" molekula od biološkog interesa i bioloških makromolekula difrakcijom rentgenskog zračenja na jediničnom kristalu i polikristalnom uzorku.

Biserka Prugovečki je koautorica 44 znanstvena rada, od čega 42 rada u izdanjima koje indeksira baza Current Contents. O svojim rezultatima je izvješćivala na znanstvenim skupovima i drugim institucijama (preko 80 priopćenja).

Što se nastavnog djelovanja tiče, Biserka Prugovečki je nositeljica/sunositeljica triju kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju. Voditeljica/suvoditeljica je 17 diplomskih radova i 4 završna rada. Koautorica je dvaju priručnika (skripata) pozitivno ocijenjenih od stručnog povjerenstva Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Članica je Hrvatske kristalografske zajednice, Hrvatske udruge kristalografa, Hrvatskog kemijskog društva. Bila je tajnica Hrvatskog kemijskog društva (2008.-2011.). Bila je nacionalna predstavnica pri  IUPAC, Inorganic Chemistry Division Committee (2012.-2015.). Bila je članica znanstveno-organizacijskog odbora i urednica knjige sažetaka međunarodnog skupa (10th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Zagreb, 2010), te članica znanstveno-organizacijskog odbora domaćeg skupa XXII. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Zagreb, Hrvatska, 2011. Bila je članica programskog odbora međunarodnog skupa The 29th European crystallographic meeting, Rovinj, Croatia, 2015, te članica znanstveno-organizacijskog odbora međunarodnog skupa 27th Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting, Rogaška Slatina, Slovenia, 2019.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1) Vrdoljak, Višnja; Prugovečki, Biserka; Matković-Čalogović, Dubravka; Pisk, Jana; Dreos, Renata; Siega,Patrizia. Supramolecular Hexagon and Chain Coordination Polymer Containing the MoO22+ Core : Structural Transformation in the Solid State. Crystal growth & design. 11 (2011)  4, 1244-1252.

2) Prugovečki, Biserka; Pulić, Ivana; Toth, Martina; Matković-Čalogović, Dubravka.High Resolution Structure of the Manganese Derivative of Insulin.Croatica chemica acta. 85 (2012) 4, 435-439.

3) Mohaček Grošev, Vlasta; Prugovečki, Biserka; Prugovečki, Stjepan; Strukan, Neven. Glycolaldehyde dimer in the stable crystal phase has axial OH groups: Raman, infrared and X-ray data analysis. Journal of molecular structure. 1047 (2013) 209-215.

4) Vrdoljak, Višnja; Prugovečki, Biserka; Matković-Čalogović, Dubravka; Hrenar, Tomica; Dreos Renata; Siega,Patrizia. Three polymorphic forms of a monomeric Mo(VI) complex: building blocks for two metal−organic supramolecular isomers. Intermolecular interactions and ligand substituent effects. Crystal growth & design.13 (2013) 3773-3784.

5) Tašner, Marina; Prugovečki, Biserka; Soldin, Željka; Prugovečki, Stjepan; Rukavina, Lana; MatkovićČalogović, Dubravka. Synthesis and characterization of oxomolybdenum(V) dinuclear complexes with β-alanine, L-serine and DL-isoleucine.Polyhedron. 52 (2013)268-275.

6) Vušak, Darko; Prugovečki, Biserka;  Milić, Dalibor;  Marković, Marijana; Petković, Ines; Kralj, Marijeta; Matković-Čalogović, Dubravka .Synthesis and crystal structure of solvated complexes of copper(II) with serine and phenanthroline and their solid-state-to-solid-state transformation into one stable solvate. Crystal Growth & Design 17 (2017) 6049-6061.

7) Pejić, Jelena; Vušak, Darko; Szalontai, Gábor; Prugovečki, Biserka; Mrvoš-Sermek, Draginja; Matković-Čalogović, Dubravka; Sabolović, Jasmina. Disorder at the chira C alpha center and room- temperature solid-state cis-trans isomerization; Syntresis and structural characterization of copper(II) complexes with D-allo, L-isoleucine. Crystal Growth & Design18 (2018) , 9; 5138-5154. 

 

 

 

 

Profesionalni interesi i članstva

 Članstva:
Hrvatsko kemijsko društvo
Hrvatska kristalografska zajednica
Hrvatska udruga kristalografa

Izabrani projekti

Voditeljica projekta:

2016.-2017. Kristalizacija i strukturna istraživanja derivata ljudskog inzulina i proteina HP1026 iz bakterije Helicobacter pylori (Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti)

Suradnica na projektima:

1995. – 1996. Spojevi posebnih svojstava – sinteza i struktura; 1-07-019 (MZOŠ projekt, voditelj prof. dr. sc. B. Kamenar).

1996. – 2002. Dizajniranje molekula na strukturnim osnovama; 119420 (MZOŠ projekt, voditelj doc. dr. sc. M. Vinković).

1998. X-ray Crystallography; Institute of Molecular Agrobiology , The National University of Singapore, voditelj doc.dr.sc. Kunchithapadam Swaminathan

2002. – 2007. Strukturno istraživanje bioloških makromolekula; bioinformatika; 0119632 (MZOŠ projekt, voditeljica prof. dr. sc. D. Matković-Čalogović).

2007. –  2014. Strukturno istraživanje bioloških makromolekula metodom rentgenske difrakcije; 119-1193079-1084 (MZOŠ projekt, voditeljica prof. dr. sc. D. Matković-Čalogović).

2015- Esencijalni metalni ioni u proteinima iz Helicobacter pylori i modelnim spojevima  struktura i funkcija/svojstvo (HRZZ, voditeljica prof.dr.sc. D. Matković-Čalogović)

2017- Metalosupramolekulske strukture i anorgansko-organski polioksometalatni hibridi (HRZZ, voditeljica prof.dr.sc.V. Vrdoljak)