Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Instrumentne metode izučavanja tvari u čvrstom...
 
Šifra: 72803
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Biserka Prugovečki - Predavanja
prof. dr. sc. Željka Soldin - Predavanja
Izvođači: Biserka Prugovečki - Seminar
Željka Soldin - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJ:
Svojstva čvrstog stanja. Metode karakterizacije tvari u čvrstom stanju i njihova primjena: elementna analiza, spektroskopske metode, termička analiza, difrakcijske medode, mikroskopske metode. Kriteriji za odabir odgovarajuće metode. Priprava realnih uzoraka za postupak analize. Kristalizacija i postupci priprave jediničnih kristala. Spektroskopske metode analize: IR spektroskopija, Ramanova spektroskopija, UV/VIS spektroskopija, rentgenska fluorescencija. Termička analiza: termogravimetrija, diferencijalna termička analiza, diferencijalna pretražna kalorimetrija. Difrakcija rentgenskog zračenja na jediničnom kristalu, određivnje struktura novih materijala. Difrakcija rentgenskog zračenja na polikristalnom uzorku: kvalitativna i kvantitativna fazna analiza, rentgensko raspršenje pod malim kutom. Karakterizacija tankih filmova rentgenskim metodama. Neutronska difrakcija. Mikroskopske metode: optička mikroskopija, transmisijska elektronska mikroskopija (TEM), pretražna elektronska mikroskopija (SEM). Seminar: primjena različitih instrumentnih metoda izučavanja tvari u čvrstom stanju u tipičnom okruženju (industrija, istraživačke institucije).

ISHODI UČENJA:
Nakon odslušanog kolegija studenti će:
1. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike među različitim klasama spojeva u čvrstom stanju
2. objasniti interakciju zračenja s čvrstim tvarima
3. usvojiti teorijske osnove različitih analitičkih tehnika koje se koriste za karakterizaciju tvari u čvrstom stanju
4. biti u mogućnosti prema zahtjevima analitičkog problema odabrati odgovarajuću analitičku metodu
5. moći procijeniti prednosti i ograničenja različitih tehnika
6. smisleno analizirati i prikazati rezultate mjerenja
7. znati primijeniti različite instrumentne metode izučavanja tvari u čvrstom stanju u tipičnom okruženju (industrija, istraživačke ustanove)
Literatura:
  1. 1. A. R. West, Basic Solid Solid State Chemistry, 2nd Ed., John Wiley & Sons, New York, 1999.
  2. 2. S. Ahuja and N. Jespersen (Eds), Comprehensive Analytical Chemistry: Modern Instrumental Analysis, Volume 47, Elsevier, Oxford, 2006.
2. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Fizikalna i organska kemija

4. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti
 

Objavljeni su rezultati 2. kolokvija održanog 14.5.2019.

Studenti koji su pristupili kolokviju mogu rezultatima pristupiti logiranjem na web stranicu kolegija. Uz ostvareni postotak naveden je i prijedlog ocjene kolegija temeljen na rezultatima oba kolokvija.

Uvid u 2. kolokvij će biti dana 30.5. 2019. u vremenu od 12-13 sati u sobi -027.

 

 

Biserka Prugovečki

Objavljeni su rezultati1.kolokvija održanog 9.4.2019.

Studenti koji su pristupili kolokviju mogu rezultatima pristupiti logiranjem na web stranicu kolegija.

Željka Soldin

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu