Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Instrumentne metode izučavanja tvari u čvrstom...
 
Šifra: 72803
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Biserka Prugovečki - Predavanja
prof. dr. sc. Željka Soldin - Predavanja
Izvođači: Biserka Prugovečki - Seminar
Željka Soldin - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJ:
Svojstva čvrstog stanja. Metode karakterizacije tvari u čvrstom stanju i njihova primjena: elementna analiza, spektroskopske metode, termička analiza, difrakcijske medode, mikroskopske metode. Kriteriji za odabir odgovarajuće metode. Priprava realnih uzoraka za postupak analize. Kristalizacija i postupci priprave jediničnih kristala. Spektroskopske metode analize: IR spektroskopija, Ramanova spektroskopija, UV/VIS spektroskopija, rentgenska fluorescencija. Termička analiza: termogravimetrija, diferencijalna termička analiza, diferencijalna pretražna kalorimetrija. Difrakcija rentgenskog zračenja na jediničnom kristalu, određivnje struktura novih materijala. Difrakcija rentgenskog zračenja na polikristalnom uzorku: kvalitativna i kvantitativna fazna analiza, rentgensko raspršenje pod malim kutom. Karakterizacija tankih filmova rentgenskim metodama. Neutronska difrakcija. Mikroskopske metode: optička mikroskopija, transmisijska elektronska mikroskopija (TEM), pretražna elektronska mikroskopija (SEM). Seminar: primjena različitih instrumentnih metoda izučavanja tvari u čvrstom stanju u tipičnom okruženju (industrija, istraživačke institucije).

ISHODI UČENJA:
Nakon odslušanog kolegija studenti će:
1. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike među različitim klasama spojeva u čvrstom stanju
2. objasniti interakciju zračenja s čvrstim tvarima
3. usvojiti teorijske osnove različitih analitičkih tehnika koje se koriste za karakterizaciju tvari u čvrstom stanju
4. biti u mogućnosti prema zahtjevima analitičkog problema odabrati odgovarajuću analitičku metodu
5. moći procijeniti prednosti i ograničenja različitih tehnika
6. smisleno analizirati i prikazati rezultate mjerenja
7. znati primijeniti različite instrumentne metode izučavanja tvari u čvrstom stanju u tipičnom okruženju (industrija, istraživačke ustanove)
Literatura:
  1. 1. A. R. West, Basic Solid Solid State Chemistry, 2nd Ed., John Wiley & Sons, New York, 1999.
  2. 2. S. Ahuja and N. Jespersen (Eds), Comprehensive Analytical Chemistry: Modern Instrumental Analysis, Volume 47, Elsevier, Oxford, 2006.
2. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Fizikalna i organska kemija

4. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
13. 3. 2020. u 18:01
Uređeno: 16. 3. 2020. u 11:23

Od ponedjeljka 16. 3. 2020. godine se, u očekivanom trajanju od 14 dana, prekidaju svi oblici neposredne kontaktne nastave na svim studijskim programima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Sve obavijesti, upute, prošireni nastavni materijali, pitanja te rasprava koja će uključivati sve studente za kolegij Instrumentne metode izučavanja tvari u čvrstom stanju bit će dostupni preko stranica kolegija na sustavu za e-učenje Merlin.

Željka Soldin

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu