O djelatniku

prof. dr. sc. Nives Galić

Zvanje: redoviti profesor

Lokacija:
103
Telefon:
+385 1 4606 191
Telefon kućni:
6191

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Nives Galić diplomirala je (1992.), magistrirala (1995.) i doktorirala (1999.) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1992. godine zaposlena je u Zavodu za analitičku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno-nastavno zvanje docent iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, izabrana je 2003. godine, u zvanje izvanredni profesor 2011. godine, a u zvanje redoviti profesor 2016. godine.

Tijekom akademske godine 2000./2001. provela je 12 mjeseci kao postdoktorand u Laboratoriju za masenu spektrometriju Sveučilišta u Liegeu, Belgija. Tijekom 2011.-2013. kao gostujući profesor kraće je boravila u dva navrata na Odsjeku za analitičku kemiju Prirodoslovnog fakulteta Sveučilišta u Bratislavi, Slovačka te Odsjeku za fizikalnu i makromolekulsku kemiju Prirodoslovnog fakulteta Karlovog sveučilišta u Pragu, Češka.

Bavi se strukturnom analizom spojeva u čvrstom stanju i u otopini. Kemija otopina obuhvaća različite ravnoteže (keto-enolna tautomerija, kiselinsko-bazne ravnoteže, koordinacijske reakcije). U istraživanju primjenjuje različite analitičke tehnike i metode (UV-Vis spektrometrija, IR spektroskopija, spektrofluorimetrija, spektrometrija masa). Kao istraživač sudjelovala je u brojnim znanstvenim projektima. Voditeljica je HrZZ projekta "Aromatski hidrazoni: sinteza, strukturna analiza, biološka aktivnost i analitička primjena".

Rezultate svojih istraživanja objavila je u 34 znanstvenih radova od kojih je 32 u znanstvenim časopisima indeksiranim u bazi Current Contents (CC). Radovi su do sada citirani oko 660 puta (WoS), odnosno 720 puta (Scopus). Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima s više od 50 posterskih priopćenja te održala 7 pozvanih i 2 plenarna predavanja.

Sudjeluje u nastavi Zavoda za analitičku kemiju kao nositelj 4 kolegija na Diplomskom studiju kemije, 1 kolegija na Prediplomskom studiju molekularne biologije te 1 kolegija na Integriranom prediplomskom i diplomskom studiju biologije i kemije. Bila je mentor 23 diplomskih radova te dvije doktorske disertacije. Autor je 4 priručnika (skripta).

Od 2011. godine predstojnica je Zavoda za analitičku kemiju te koordinator CEEPUS mreže za Hrvatsku. Od 2012. godine član je uredničkog odbora časopisa Journal of Spectroscopy, a od 2013. član Vijeća prirodoslovnog područja. Član je HKD-a od 1992.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije

1. D. Stražić, T. Benković, D. Gembarovski, D. Kontrec, N. Galić, Comprehensive ESI MS and MS/MS analysis of aromatic hydrazones derived from nicotinic acid hydrazide, Int. J. Mass Spectrom. 371 (2014) 54–64.

2. D. Gembarovski, V. Gabelica Marković, N. Galić, Structural Elucidation Studies of 15-Membered Azalide Macrocycles using H/D Exchange and ESI-MSn, J. Pharm. Biomed. Anal. 86 (2013) 1–10.

3. N. Galić, I. Brođanac, D. Kontrec, S. Miljanić, Structural investigations of aroylhydrazones derived from nicotinic acid hydrazide in solid state and in solution, Spectrochim. Acta. A 107 (2013) 263–270.

4. V. Gabelica, N. Galić, E. De Pauw, On the specificity of Cyclodextrin Comlexes Detected by Electrospray Mass Spectrometry, J. Am. Soc. Mass Spectrom. 13 (2002) 946–953.

5. Z. Cimerman, N. Galić, B. Bosner, The Schiff Bases of Salicylaldehyde and Aminopyridines as Highly Sensitive Analytical Reagents, Anal. Chim. Acta 343 (1997) 145–153.

 

Izabrani projekti

Voditelj projekta

Projekt HrZZ Aromatski hidrazoni: sinteza, strukturna analiza, biološka aktivnost i analitička primjena. 2016.-

Poticajni projekt Schiffove baze: sinteza i analitička primjena Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske u okviru glavnog znanstvenog projekta Razvoj novih analitičkih metoda, 1998.-2002.

Suradnik na projektima

Interakcije i dizajn bioaktivnih molekula, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 2007.-2013.

Elektroliti i koordinacijske reakcije u otopini, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 2007.- 2013.

Analitički sustavi – razvoj pristupa i metoda, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 2002.-2016.

Razvoj novih analitičkih metoda, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 1997.-2002.