O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević

Zvanje: izvanredni profesor

Lokacija:
-008
Telefon:
+385 1 4606 182
Telefon kućni:
6182

Nastava

Životopis

Sanda Rončević je diplomirala (1988.) i magistrirala (1992.) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2001. godine obranila doktorsku disertaciju „Investigation on Hyphenated HPIC-ICP-AES System Performances in Iron Speciation“ (mentor: prof.dr.sc. Z. Meić).

Od 1988. Zaposlena je u Zavodu za analitičku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje sudjeluje u stručnom, nastavnom i znanstvenom radu. Godine 2015. izabrana je u  zvanje izvanrednog profesora.

Znanstveno usavršavanje ostvarila je kao dobitnik jednogodišnje ÖAD stipendije (1993/94.) te tromjesečne ÖAD stipendije (1995/96.) boraveći u Institut für Analitische Chemie, Universität Wien, Austria. Kraća jednomjesečna gostovanja ostvarila je na Karl-Franzens-Universität, Graz i na Technishe Universität, Graz, Austria (2010, 2015, 2016. godine).

Područja njenog znanstvenog rada uključuju fundamentalna istraživanja u području analitičke atomske spektrometrije uz plazma izvore, elementnu specijaciju, primijenjenu analitiku u području okoliša, nanomaterijala, geoloških i bioloških uzoraka te arheometrijskih istraživanja. Kao istraživač sudjelovala je u domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima (MZOŠ, IAEA, COST). Voditelj je stručnog projekta PMF-a za analitičke ekspertize.

Sanda Rončević autor je 31 znanstvenog rada od čega 23 u časopisima koje indeksira baza Current Contents, 5 indeksiranih u ostalim bazama te 3 rada u zbornicima skupova. Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima (ukupno 58 priopćenja od čega 19 usmenih i 39 posterskih priopćenja).

U nastavnom radu, S. Rončević je nositelj 5 kolegija na  preddiplomskom i diplomskom te 1 kolegija doktorskog studija kemije. Voditelj je u 42 diplomska rada te 12 završnih radova. Bila je mentor u 2 disertacije te je voditelj u još 5  doktorskih radova u tijeku. Autor je dvaju priručnika (skripta) za laboratorijski rad studenata. Voditelj je studentskog rada dobitnika Rektorove nagrade za 2001/2002. godinu te najboljeg diplomskog rada nagrađenog godišnjom nagradom „Hrvatskih voda“, 2004.

Sudjelovala je u članstvu TO 47 DHNMZ (2000-2005.) te u Državnom povjerenstvu za provedbu natjecanja „Grand Prix Chimique“ (2005-2013.). Član je Hrvatskog kemijskog društva.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. S. Rončević, L. Pitarević Svedružić and I. Nemet, Elemental Composition and Chemometric Characterization of Pyrethrum Plant Materials and Insecticidal Flower Extracts, Anal. Lett., 47 (2014) 627-640. (IF 1.016; Q3).

2. S. Rončević, L. Pitarević Svedružić, Z. Sever Štrukil, and I. Miletić Čakširan, Determination of Chemical Composition of Pottery from Antic Siscia by ICP-AES after Enhanced Pressure Microwave Digestion, Anal. Methods 4 (2012) 2506-2514. (IF 1.855; Q2).

3. D.M. Lyons, D. Medaković, Ž. Skoko, S. Popović, S. Rončević, L. Pitarević Svedružić, and I. Karniš, Biomineralization on an Ancient Sculpture of the Apoxyomenos ; Effects of a Metal-rich Environment on Crystal Growth in Living Organisms, Cryst. Growth Des., 9 (2009) 3671-3675.(IF 4.689; Q1)

4. S. Rončević, I. Steffan, Characterization of Hyphenated HPIC/ICP-OES System Response for Iron Speciation in Natural Waters, At. Spectrosc,25 (2004) 125-132. (IF 1,279; Q3)

5. S. Rončević, M. Široki, Effects of Low Acetic Acid Concentrations in Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, J. Anal. At. Spectrom., 9 (1994) 99-104. (IF 3,155; Q1)

Izabrani projekti

Voditelj projekta za analitičke ekspertize: PMF 705042“Analize“

Voditelj projekta: International Atomic Energy Agency (IAEA), TC project number MON 08/002: “Modernization of Instruments for the Analysis of Mineral Resources in Mongolia” (2009).

Suradnik na projektu: COST, TD 0903: „Understanding and manipulating enzymatic and proteomic processes in biomineralization“ (D. Medaković, 2009-2014).

Suradnik na projektima: “Interakcije i dizajn bioaktivnih molekula” (MZOŠ, P. Novak, 2007-2013); “Analitički sustavi - Razvoj pristupa i metoda” (MZOŠ, Z.Meić, 2002-2007); “Razvoj novih analitičkih metoda”( MZOŠ, B. Tamhina, 1997-2001; M. Herak, 1993-1997); Institut für Analytische Chemie-Universität Wien: “LC-ICP Kopplung: Methode zur Bestimmung von Element Spezies” (Prof. Dr. sc. J.F.K. Huber, 1994/1995).