Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Atomska spektrometrija u analitici

Šifra: 152859
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanda Rončević
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
Seminar 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Analiza elemenata atomskim spektrometrijskim metodama, povijesni razvitak, sadašnje stanje, primjena za pojedine elemente. Priprema uzoraka: prikupljanje i spremanje uzoraka, odjeljivanje i koncentriranje elemenata prije analize, izvori kontaminacija. Teorija atomske spektrometrije: atomska apsorpcija, emisija i fluorescencija. Atomska apsorpcijska spektrometrija (AAS): osnovna svojstva instrumenata (vrste, automatizacija, izvori zračenja), kalibracija, atomizacija u plamenu, elektrotermička atomizacija, korekcija pozadine, posebne tehnike (tehnika razvijanja hladnih para, hidridna tehnika, apsorpcijska spektrometrija visokog razlučivanja uz kontinuirani izvor).
Atomska emisijska spektrometrija (AES): plamen, plazma, tinjajući izboji kao ekscitacijski izvori; konstrukcije spektrometara; detekcija emisijskog signala. Spektrometrija masa uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-MS): prednosti i nedostaci spektrometara u analizi ultra-tragova; tehnika izotopnog razrjeđenja. Napredne instrumentne tehnike temeljene na vezanim sustavima: plinska i tekućinska kromatografija, kapilarna elektroforeza, tinjajući izboji u sprezi s plazmom i/ili spektrometrijom masa. Usporedba pojedinih metoda: granice detekcije, koncentracijska mjerna područja, efikasnost u analitičkim zahtjevima.
Procjena rizika u okolišu (osnovne kemijske vrste i adaptacija specija, procjena bioraspoloživosti i deficijencija, reprezentativne kemijske vrste, ekstrapolacija laboratorij-okoliš); analitičke mogućnosti u monitoringu okoliša; napredne spektrometrijske metode u određivanju esencijalnih i toksičnih elemenata u realnim uzorcima i analizi kvalitete i autentičnosti proizvoda; suvremeni dosezi i izazovi analitike u formiranju novih regulativa
Pokazne vježbe u laboratoriju.
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA Stjecanje znanja o atomskim spektrometrijskim metodama i suvremenom eksperimentalnom pristupu elementnoj analizi; proširivanje poznavanja temeljne analitičke metodologije na specifične sustave uzoraka iz okoliša; razvijanje kompetencija za samostalni znanstveno-istraživački i stručni rad
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: Predavanja, seminari, pokazne vježbe, konzultacije
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  S. J. Hill, Inductively Coupled Plasma Spectrometry and its Applications, Blackwell Publishing Ltd. Oxford, 2007.
  A. Sanz-Medel, R. Pereiro, Atomic Absorption spectrometry: An Introduction, 2nd Ed., Momentum Press, 2014.
  J.A.C. Broekaert, Analytical Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas, Wiley-VCH, Wieinheim, 2001.
  D. A. Skoog, F. J. Holler, S. R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, 6th Ed., Thomson Brooks/Cole, Belmont, USA, 2007.
  J. Noelte, ICP Emission Spectrometry - A Practical Guide, Wiley-VCH, Weinheim, 2003.
  R. Cornelis, Handbook of Elemental Speciation - Techniques and Methodology, J. Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, England, 2003.
  J. D. Ingle, S.R. Crouch, Spectrochemical Analys, Prentice-Hall International Inc, Englewood Cliffs, 1988.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  Suvremeni opsežniji revijski članci i znanstvene monografije
1. semestar
Temeljni kolegiji iz analitičke kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti