O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Mirta Rubčić

Zvanje: izvanredni profesor

Lokacija:
112
Telefon:
+385 1 4606 374
Telefon kućni:
6374

Nastava

Životopis

Mirta Rubčić diplomirala je 2002. godine na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2008. godine obranila doktorsku disertaciju pod nazivom Kompleksni spojevi vanadija(IV) i vanadija(V) s 4-feniltiosemikarbazonima (mentor: prof. dr. sc. M. Cindrić).

Od 2002. godine zaposlena je u kao mlađi asistent, od 2003. kao asistent, a od 2009. kao viši asistent u Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2010. godine je u znanstveno-nastavnom zvanju docenta pri Kemijskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Nositeljica je 5 kolegija na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju te 2 kolegija na diplomskom studiju. Mentorica je 3 diplomska rada te 6 završnih radova.

Znanstvena problematika kojom se bavi uključuje sintezu, izučavanje svojstava te strukturnu karakterizaciju organskih, koordinacijskih te polioksometalatnih spojeva. Autorica je i suautorica 25 znanstvenih publikacija u časopisima s međunarodnom recenzijom koje indeksira baza Current Contents. Na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima sudjelovala je s 20 posterskih i usmenih priopćenja.

2004. godine kraće je boravila u Beču na usavršavanju kod prof. E. Tillmannsa u ustanovi Institut für Mineralogie und Kristallographie, Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie Universität Wien (Beč, Austrija). U razdoblju od 2013. do 2014. godine boravila je godinu dana u kontinuitetu na usavršavanju kao postdoktorand kod prof. dr. dr. h. c. mult. A. Müllera u ustanovi Fakultät für Chemie, Universität Bielefeld (Bielefeld, Njemačka).

Članica je Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatske kristalografske zajednice.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Publication list

1.  M. Rubčić, N. Galić, I. Halasz, T. Jednačak, N. Judaš, J. Plavec, P. Šket, P. Novak, Multiple solid forms of 1,5-bis(salicylidene)carbohydrazide: polymorph-modulated thermal reactivity, Cryst.Growth Des., 14 (2014) 2900−2912.

2. M. Rubčić, K. Užarević, I. Halasz, N. Bregović, M. Mališ, I. Đilović, Z. Kokan, R.  S. Stein, R. E. Dinnebier, V. Tomišić, Desmotropy, polymorphism and solid-state proton transfer: four solid forms of an aromatic o-hydroxy Schiff base, Chem. Eur. J., 18 (2012) 5620–5631.

3. M. Rubčić, D. Milić, G. Pavlović, M. Cindrić, Conformational diversity of thiosemicarbazonatovanadium(V) complexes in the solid state: from polymorphism to isostructurality, Cryst. Growth Des., 11 (2011) 52275240.

4. K. Užarević, M. Rubčić, M. Radić, A. Puškarić, M. Cindrić, Mechanosensitive metal-ligand bonds in the design of new coordination compounds, CrystEngComm, 13 (2011) 4314-4323.

5. M. Rubčić, D. Milić, G. Horvat, I. Đilović, N. Galić, V. Tomišić, M. Cindrić, Vanadium-induced formation of thiadiazole and thiazoline compounds. Mononuclear and dinuclear oxovanadium(V) complexes with open-chain and cyclized thiosemicarbazone ligands, Dalton Trans., (2009)  9914-9923.

Izabrani projekti

2013. – 2014. Istraživač na projektu Nanosized porous molecular metal oxides with functionalizable cavities and soft matter behaviour allow studies of new phenomena; financiran od European Research Council-a (voditelj: prof. dr. dr. h. c. mult. A. Müller)

2007.-2013. Istraživač na projektu Novi kompleksi i materijali-kemijski i biološki katalizatori; financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (voditeljica: prof. dr. sc. Marina Cindrić)

2004. – 2006. Istraživač na projektu Sinteza i struktura kompleksa-katalizatora u kemijskim i biološkim reakcijama; financiran od  Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (voditeljica: prof. dr. sc. Marina Cindrić)

2002. – 2004. Istraživač na projektu Kemija metala 12. skupine u molekulskim sustavima od biološkog značaja; financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (voditeljica: prof. dr. sc. Zora Popović)