O djelatniku

prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru
Lokacija: 303/ZBK
Telefon:+385 1 4606 230
Telefon kućni:6230
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: http://gruic.chem.pmf.unizg.hr/
Zavod/služba: Zavod za biokemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

Životopis

Ita Gruić Sovulj diplomirala je (1993) i magistrirala (1998) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2001. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Nekovalentne interakcije aminoacil-tRNA-sintetaza: utjecaj tRNA na afinitet enzima prema ostalim supstratima" (mentori: akademik Željko Kućan i akademkinja Ivana Weygand-Đurašević).

Od 1994. je asistentica Zavoda za biokemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2005. je izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docent, 2012. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, 2018. u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor. 

Usavršavala se u dva navrata u inozemstvu; tijekom 1996/1997 boravila je četiri mjeseca na instituciji Institut für Medizinische Physik und Biophysik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster u Njemačkoj gdje se u grupi prof. Franza Hillenkampa i prof. Jasne Peter Katalinić bavila MALDI spektrometrijom masa nekovalentnih kompleksa proteina i nukleinskih kiselina. Tijekom 2003-2004 boravi, kao stipendist NATO-NSF fondacije,  godinu dana na University of California at Santa Barbara u Sjedinjenim Američkim Državama. Tamo se, u grupi Prof. Johna Perone, usavršavala u metodama mehanističke enzimologije i enzimske kinetike.

Glavno područje njezina interesa su stanični mehanizmi kojima se osigurava točnost biosinteze proteina. Koristeći razne biokemijske, biofizičke i genetičke metode proučava mehanizme (sintetske i korektivne) kojima aminoacil-tRNA-sintetaze, ključni enzimi u prijenosu genetičke informacije iz DNA do proteina, postižu visok stupanj točnosti u sparivanju pripadnog para aminokiseline i tRNA. Bila je voditeljica 9 znanstvenih projekata od kojih su neki kompetitivni poput projekta fondacije Jedinstvo uz pomoć znanja, Hrvatske zaklade za znanost, Švicarske  zaklade za znanost, te američke fondacije National Institute of Health. Trenutno je voditeljica dva znanstvena projekta; jedan financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost, a jedan je zajednički hrvatsko-švicarski znanstveno-istraživački projekt.

Ita Gruić Sovulj publicirala je do sada 39 znanstvena rada, od kojih je 29 publicirano u časopisima čiji se čimbenik odjeka nalazi iznad medijana odabranog predmetnog područja biokemije i molekularne biologije (medijan iznosi 2,780). Od toga njih 19 su publicirani u časopisima čiji se čimbenik odjeka nalazi u prvom kvartilu (Q1), a njih 10 u časopisima čiji se čimbenik odjeka nalazi u drugom kvartilu (Q2). Na 20 radova je autor za korespodenciju i nositelj problematike, a na 10 je prvi autor. Autorica je jednog poglavlja u sveučilišnom udžbeniku. Radovi su citirani 734 puta po SCOPUS bazi podataka (h index 15). Njena istraživanja učestalo su prezentirana na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima i drugim znanstvenim institucijama (više od 40 znanstvenih priopćenja). Održala je trinaest predavanja na znanstvenim skupovima (deset pozvanih predavanja) te sedamanaest kolokvija na znanstvenim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Za svoja znanstvena dostignuća u području biosinteze proteina nagrađena je 2014. Državnom nagradom za znanost u kategoriji Godišnja nagrada za značajno znanstveno dostignuće iz područja prirodnih znanosti, polje kemija.

Nositeljica je dva kolegija na preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u, te dva kolegija na Poslijediplomskom doktorskom studiju kemije na PMF-u. Od 2014. voditeljica je smjera Biokemija na tom studiju. Bila je mentor pri izradi pet doktorskih disertacija, a četiri su trenutno u tijeku.  Bila je mentor pri izradi dvanaest diplomskih radova te četrdesetak završnih radova.

Članica je Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju. Od 2011 članica je uređivačkog odbora časopisa Croatica Chemica Acta. Sudjelovala je u nizu aktivnosti Kemijskog odsjeka: Otvoreni dan (organizator od 2008-2010); voditeljica kolokvija Kemijskog odsjeka (2006-2012); pomoćnik pročelnika za međunarodnu suradnju (2012-2014), predstojnica Zavoda za biokemiju (2013- 2018; 2020- )

Bila je prodekanica PMF-a za znanost i doktorske studije (2018-2020), članica je Vijeća prirodoslovlja (2016- ) te Senata Sveučilišta u Zagrebu (2020- ). 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1.  Tawfik DS, Gruic-Sovulj I. How evolution shapes enzyme selectivity - lessons from aminoacyl-tRNA synthetases and other amino acid utilizing enzymes. FEBS J. 287 (2020)1284-1305. Review.

2. Bilus M, Semanjski M, Mocibob M, Zivkovic I, Cvetesic N, Tawfik DS, Toth-Petroczy A, Macek B, Gruic-Sovulj I. On the Mechanism and Origin of Isoleucyl-tRNA Synthetase Editing against Norvaline. J Mol Biol. 431 (2019) 1284-1297

3. Dulic M, Cvetesic N, Zivkovic I, Palencia A, Cusack S, Bertosa B, Gruic-Sovulj IKinetic Origin of Substrate Specificity in Post-Transfer Editing by Leucyl-tRNA Synthetase. J Mol Biol. 430 (2018) 1–16

4. Cvetesic N, Gruic-Sovulj ISynthetic and editing reactions of aminoacyl-tRNA synthetases using cognate and non-cognate amino acid substrates, Methods 113 (2017) 13-26.

5. Cvetesic N, Dulic M, Bilus M, Sostaric N, Lenhard B, Gruic-Sovulj I. Naturally Occurring Isoleucyl-tRNA-synthetase without tRNA-Dependent Pre-Transfer Editing, J Biol Chem 291 (2016) 8618-31.

6. Cvetesic N, Palencia A, Halasz I, Cusack S, Gruic-Sovulj I. The physiological target for LeuRS translational quality control is norvaline. EMBO J. 33 (2014) 1639-53

7. Perona JJ, Gruic-Sovulj I. Synthetic and editing mechanisms of aminoacyl-tRNA synthetases. Top Curr Chem. 344 (2014) 1-41. Review.

8. Cvetesic, N., Perona J.J., Gruic-Sovulj, I. Kinetic partitioning between synthetic and editing pathways in class I aminoacyl-tRNA synthetases occurs at both pre-transfer and post-transfer hydrolytic steps, J Biol Chem. 287 (2012) 25381-94.

9. Dulic,  M., Cvetesic, N., Perona, J.J., Gruic-Sovulj, I. Partitioning of tRNA-dependent Editing Between Pre- and Post-transfer Pathways in Class I Aminoacyl-tRNA Synthetases, J. Biol. Chem. 285 (2010) 23799-23809.

 

Izabrani projekti

Voditeljstvo projekata:

2019-2022 Investigation of substrate and editing specificity in tRNA synthetases and the mechanism of antibiotic action

Fondacije: Swiss National Science Foundation i  Hrvatska zaklada za znanost

Voditelji: Nenad Ban i Ita Gruić Sovulj

 

2018-2020 Stanični odgovori na kanonsku i nekanonsku mistranslaciju

Fondacije: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i DAAD (hrvatsko-njemački bilateralni projekt)

Voditelji: Ita Gruić Sovulj i Boris Maček

 

 2017-2021  Aminoacil-tRNA-sintetaze kao čuvari standardnog genetičkog koda

 Fondacija: Hrvatska zaklada za znanost

 Voditelj: Ita Gruić Sovulj

                       

2014-2016 Uloga mehanizama popravka pogreške pri translaciji u ostvarivanju funkcionalnog proteoma bakterije Escherichia coli

Fondacije: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i DAAD (hrvatsko-njemački bilateralni projekt)

Voditelji: Ita Gruić Sovulj i Boris Maček

 

2013-2016 Nekanonske uloge aminoacil-tRNA-sintetaza

Fondacija: Hrvatska zaklada za znanost

Voditelji: Ivana Weygand-Đurašević i Ita Gruić Sovulj

 

 2013-2016   Integrating research in molecular life sciences at the University of   Zagreb (INTEGRA-LIFE)

 Fondacija: EU FP7

 Voditelj: Gordan Lauc; voditelji WP4: Ita Gruić Sovulj, Jasmina Rokov Plavec, Ivana Weygand-Đurašević

 

2013-2015  The origin of amino acid specificity in editing class I aminoacyl-tRNA synthetases and cellular requirements for proofreading

Fondacija: Unity Through Knowledge Fund

Voditelj: Ita Gruić Sovulj

Suvoditelj: Boris Lenhard

 

2013-2014 Novootkriveni stanični mehanizmi očuvanja točnosti biosinteze proteina

Fondacija: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.

Voditelj: Ita Gruić Sovulj

 

2012-2013 Uloga tRNA u mehanizmima očuvanja točnosti biosinteze proteina

Fondacija: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Voditelj: Ita Gruić Sovulj

 

2011-2013 Mapiranje aktivnog mjesta izoleucil-tRNA-sintetaze s ciljem razvoja novih inhibitora

Fondacija: Zaklada Adris

Voditelj: Ita Gruić Sovulj

 

2008-2011 Mechanism of proofreading by class I aminoacyl-tRNA synthetases

Fondacija: NIH/FIRCA

Voditelji: John J. Perona i Ita Gruic Sovulj