O djelatniku

prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj

Zvanje: redoviti profesor

Lokacija:
303/ZBK
Telefon:
+385 1 4606 230
Telefon kućni:
6230

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Ita Gruić Sovulj diplomirala je (1993) i magistrirala (1998) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2001. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Nekovalentne interakcije aminoacil-tRNA-sintetaza: utjecaj tRNA na afinitet enzima prema ostalim supstratima" (mentori: akademik Željko Kućan i akademkinja Ivana Weygand-Đurašević).

Od 1994. je asistentica Zavoda za biokemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2005. je izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docent, 2012. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, 2018. u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor. 

Usavršavala se u dva navrata u inozemstvu; tijekom 1996/1997 boravila je četiri mjeseca na instituciji Institut für Medizinische Physik und Biophysik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster u Njemačkoj gdje se u grupi prof. Franza Hillenkampa i prof. Jasne Peter Katalinić bavila MALDI spektrometrijom masa nekovalentnih kompleksa proteina i nukleinskih kiselina. Tijekom 2003-2004 boravi, kao stipendist NATO-NSF fondacije,  godinu dana na University of California at Santa Barbara u Sjedinjenim Američkim Državama. Tamo se, u grupi Prof. Johna Perone, usavršavala u metodama mehanističke enzimologije i enzimske kinetike.

Glavno područje njezina interesa su stanični mehanizmi kojima se osigurava točnost biosinteze proteina. Koristeći razne biokemijske, biofizičke i genetičke metode proučava mehanizme (sintetske i korektivne) kojima aminoacil-tRNA-sintetaze, ključni enzimi u prijenosu genetičke informacije iz DNA do proteina, postižu visok stupanj točnosti u sparivanju pripadnog para aminokiseline i tRNA. Bila je voditeljica 8 znanstvenih projekata od kojih su neki kompetitivni poput projekta fondacije Jedinstvo uz pomoć znanja, Hrvatske zaklade za znanost i američke fondacije National Institute of Health. Trenutno je voditeljica dva znanstvena projekta; jedan financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost, a jedan je zajednički hrvatsko-njemački znanstveno-istraživački projekt.

Ita Gruić Sovulj publicirala je do sada 34 znanstvena rada, od kojih je 25 publicirano u časopisima čiji se čimbenik odjeka nalazi iznad medijana odabranog predmetnog područja biokemije i molekularne biologije (medijan iznosi 2,780). Od toga njih 16 su publicirani u časopisima čiji se čimbenik odjeka nalazi u prvom kvartilu (Q1), a njih 9 u časopisima čiji se čimbenik odjeka nalazi u drugom kvartilu (Q2). Na 14 radova je autor za korespodenciju i nositelj problematike, a na 10 je prvi autor. Autorica je jednog poglavlja u sveučilišnom udžbeniku. Radovi su citirani 560 puta po SCOPUS bazi podataka (h index 12). Njena istraživanja učestalo su prezentirana na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima i drugim znanstvenim institucijama (više od 40 znanstvenih priopćenja). Održala je trinaest predavanja na znanstvenim skupovima (devet pozvanih predavanja) te petnaest kolokvija na znanstvenim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu Za svoja znanstvena dostignuća u području biosinteze proteina nagrađena je 2014. Državnom nagradom za znanost u kategoriji Godišnja nagrada za značajno znanstveno dostignuće iz područja prirodnih znanosti, polje kemija.

Nositeljica je pet kolegija na preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u, te dva kolegija na Poslijediplomskom doktorskom studiju kemije na PMF-u. Od 2014. voditeljica je smjera Biokemija na tom studiju. Bila je mentor pri izradi pet doktorskih disertacija, a dvije su trenutno u tijeku.  Bila je mentor pri izradi deset diplomskih radova te trideset završnih radova.

Članica je Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju. Od 2011 članica je uređivačkog odbora časopisa Croatica Chemica Acta. Sudjelovala je u nizu aktivnosti Kemijskog odsjeka: Otvoreni dan (organizator od 2008-2010); voditeljica kolokvija Kemijskog odsjeka (2006-2012); pomoćnik pročelnika za međunarodnu suradnju (2012-2014).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. Dulic M, Cvetesic N, Zivkovic I, Palencia A, Cusack S, Bertosa B, Gruic-Sovulj IKinetic Origin of Substrate Specificity in Post-Transfer Editing by Leucyl-tRNA Synthetase. J Mol Biol. 430 (2018) 1–16

2. Völler JS, Dulic M, Gerling-Driessen UI, Biava H, Baumann T, Budisa N*, Gruic-Sovulj I,*, Koksch B*. Discovery and Investigation of Natural Editing Function against Artificial Amino Acids in Protein Translation. ACS Cent Sci. 3 (2017) 73-80 * dopisni autori 

3. Cvetesic N, Dulic M, Bilus M, Sostaric N, Lenhard B, Gruic-Sovulj I. Naturally Ocurring Isoleucyl-tRNA-synthetase without tRNA-Dependent Pre-Transfer Editing, J Biol Chem 291 (2016) 8618-31.

4. Cvetesic N, Palencia A, Halasz I, Cusack S, Gruic-Sovulj I. The physiological target for LeuRS translational quality control is norvaline. EMBO J. 33 (2014) 1639-53

5. Perona JJ, Gruic-Sovulj I. Synthetic and editing mechanisms of aminoacyl-tRNA synthetases. Top Curr Chem. 344 (2014) 1-41. Review.

6. Cvetesic, N., Perona J.J., Gruic-Sovulj, I. Kinetic partitioning between synthetic and editing pathways in class I aminoacyl-tRNA synthetases occurs at both pre-transfer and post-transfer hydrolytic steps, J Biol Chem. 287 (2012) 25381-94.

7. Dulic,  M., Cvetesic, N., Perona, J.J., Gruic-Sovulj, I. Partitioning of tRNA-dependent Editing Between Pre- and Post-transfer Pathways in Class I Aminoacyl-tRNA Synthetases, J. Biol. Chem. 285 (2010) 23799-23809.

 

Izabrani projekti

Voditeljstvo projekata:

2018-2020 Stanični odgovori na kanonsku i nekanonsku mistranslaciju

Fondacije: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i DAAD (hrvatsko-njemački bilateralni projekt)

Voditelji: Ita Gruić Sovulj i Boris Maček

 

 2017-2021  Aminoacil-tRNA-sintetaze kao čuvari standardnog genetičkog koda

 Fondacija: Hrvatska zaklada za znanost

 Voditelj: Ita Gruić Sovulj

                       

2014-2016 Uloga mehanizama popravka pogreške pri translaciji u ostvarivanju funkcionalnog proteoma bakterije Escherichia coli

Fondacije: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i DAAD (hrvatsko-njemački bilateralni projekt)

Voditelji: Ita Gruić Sovulj i Boris Maček

 

2013-2016 Nekanonske uloge aminoacil-tRNA-sintetaza

Fondacija: Hrvatska zaklada za znanost

Voditelji: Ivana Weygand-Đurašević i Ita Gruić Sovulj

 

 2013-2016   Integrating research in molecular life sciences at the University of   Zagreb (INTEGRA-LIFE)

 Fondacija: EU FP7

 Voditelj: Gordan Lauc; voditelji WP4: Ita Gruić Sovulj, Jasmina Rokov Plavec, Ivana Weygand-Đurašević

 

2013-2015  The origin of amino acid specificity in editing class I aminoacyl-tRNA synthetases and cellular requirements for proofreading

Fondacija: Unity Through Knowledge Fund

Voditelj: Ita Gruić Sovulj

Suvoditelj: Boris Lenhard

 

2013-2014 Novootkriveni stanični mehanizmi očuvanja točnosti biosinteze proteina

Fondacija: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.

Voditelj: Ita Gruić Sovulj

 

2012-2013 Uloga tRNA u mehanizmima očuvanja točnosti biosinteze proteina

Fondacija: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Voditelj: Ita Gruić Sovulj

 

2011-2013 Mapiranje aktivnog mjesta izoleucil-tRNA-sintetaze s ciljem razvoja novih inhibitora

Fondacija: Zaklada Adris

Voditelj: Ita Gruić Sovulj

 

2008-2011 Mechanism of proofreading by class I aminoacyl-tRNA synthetases

Fondacija: NIH/FIRCA

Voditelji: John J. Perona i Ita Gruic Sovulj